100%
Vaimne heaolu on miski, mida me kõik sooviksime oma elus kogeda. Mida see endast aga täpsemalt kujutab ja kuidas selleni jõuda?
vaimne heaolu
Artikli autorid: ,

Vaimne heaolu – kuidas selleni jõuda?

Mis on heaolu?

Tervis, ja sealhulgas ka vaimne tervis, ei tähenda ainuüksi haiguse või probleemi puudumist, vaid ka heaolu ja õitsengut⁽¹⁾. Kui varasemalt oli meditsiinis ja psühholoogias kesksel kohal haiguste tuvastamine ja ravi, siis aja jooksul on kujunenud ja kanda kinnitanud ka koolkondi, mis väärtustavad inimese toetamist teel tõelise heaoluni⁽²⁾. See tähendab, et lisaks kaebuste puudumisele võiksid inimese elus olla igapäevaselt esindatud ka rõõm, õitseng, rahulolu ja positiivsed elamused. Just nende eesmärkide saavutamisele on keskendunud nn positiivne psühholoogia, mille eesmärk on aidata inimesel saavutada kontakt oma tugevuste, väärtuste ja ressurssidega. 

Nüüdseks rakendab enamik vaimse tervise spetsialiste mingil kujul ka positiivse psühholoogia tehnikaid ja lähenemisi – ja seda põhjusega. Uuringud on näidanud, et kõrgem vaimne heaolu on seotud parema füüsilise tervise ja pikema elueaga, lisaks kaitseb see läbipõlemise, ärevuse ja depressiooni eest⁽³⁾⁽⁴⁾. Vaimne heaolu on seotud ka kõrgema motiveerituse ja rahuloluga nii töökohal kui ka elus laiemalt⁽³⁾. Vaimset heaolu kogevatel inimestel on ka rahuldustpakkuvamad suhted ja kõrgem psühholoogiline vastupidavus⁽⁴⁾.

Kuidas aga vaimset heaolu saavutada?

Üks viis mõtestada tegureid, mis panustavad vaimse heaolu kujunemisse, on nn PERMA-mudel⁽²⁾⁽⁵⁾. Selle teooria kohaselt koosneb inimese vaimne heaolu viiest elemendist, mis on sisemiselt motiveerivad ja panustavad rahulolu kujunemisse. 

 • Positiivsed emotsioonid (positive emotions). Positiivsete emotsioonide kogemine on üks vaimse heaolu alustalasid. Rõõm, lootus, tänulikkus, rahulolu ja uudishimu on vaid mõned näited positiivsetest emotsioonidest, mida võime tunda seoses mineviku, oleviku ja ka tuleviku osas. Just sellist meeleseisundit tekitavate tegevuste integreerimine oma igapäevaellu on oluline samm vaimse heaolu suunas – seeläbi on võimalik kasvatada oma psühholoogilist vastupidavust, tõsta motivatsiooni ja kasvatada üleüldist rahulolu eluga⁽⁶⁾.
 • Haaratus (engagement). Vaimse heaolu kujunemist soodustab haaratuse regulaarne kogemine. Haaratus viitab sellele, et inimene on käesolevasse tegevusse tõeliselt süvenenud ning kogeb vooseisundit. See tähendab, et tegevus on kaasahaarav, tähenduslik ning on kooskõlas inimese tugevuste ja oskustega. Haaratust võib kogeda nii tööl, hobidega tegeledes kui ka teistega suheldes. Tihtipeale kirjeldavad inimesed haaratuse seisundis ajataju kadumist – kõik muu tundub käesoleva tegevuse kõrval justkui tahaplaanile jäävat. Sagedased tegevused, mille puhul inimesed haaratust kogevad, on näiteks looduses viibimine, lugemine, aga ka põnevad tööalased ülesanded ja väljakutsed⁽⁷⁾.
 • Suhted (relationships). Nagu tihtipeale öeldakse, on inimene sotsiaalne olend. Vaimse heaolu seisukohalt on aga oluline igapäevaste suhete kvaliteet, mitte kvantiteet. Usaldusväärsete ja turvaliste suhete olemasolu lähedaste inimestega aitab keeruliste olukordadega paremini toime tulla, kaitseb psühhikahäirete kujunemise eest ning suurendab üleüldist rahulolu eluga. Seetõttu on tähtis leida kohustuste ja toimetuste kõrvalt aega ka lähedaste jaoks.
 • Tähendus (meaning). Vaimne heaolu kujuneb suuresti tähenduse olemasolu taustal. Igaühe jaoks võib see olla midagi erinevat, mis tähendust loob – näiteks võib see olla aktiivne panustamine ühiskonda, lähedastega aja veetmine või enesearengule keskendumine. Oluline on, et see tegevus tunduks inimesele endale väärtuslik ja tähenduslik. Just tähendus on see, mis mõjub sisemiselt motiveerivalt, kasvatab rahulolutunnet ja panustab inimõitsengusse.
 • Saavutused/eneseteostus (accomplishment). Vaimne heaolu kasvab, kui tunneme, et oleme midagi saavutanud. Selleks ei pea saama medaleid, aukirju või rahalisi preemiaid – oluline on, et saavutus oleks meie endi jaoks mingil moel tähenduslik ja rahuldustpakkuv. Teisisõnu võib seetõttu öelda, et tegu on eneseteostusega, olgu siis suuremal või väiksemal skaalal. Ka 10-minutine hommikune jalutuskäik võib olla inimese jaoks oluline saavutus, kui muidu on oma päevast selle jaoks keeruline aega leida. See tähendab, et saavutus on oluline vaid saavutuse enda, mitte mõne kaasneva autasu või kiidusõna pärast. Just sisemise motivatsiooni toel enda jaoks oluliste saavutusteni jõudmine on miski, mis tõstab rahulolu ja ka edasist motivatsiooni.

Kuidas aga iga nimetatud aspekti PERMA-mudelist enda jaoks tööle panna?

Positiivsete emotsioonide toomiseks oma igapäevaellu sobivad näiteks järgmised viisid⁽⁸⁾:

 • aja veetmine lähedastega
 • enda jaoks oluliste ja meeldivate tegevustega tegelemine (nt hobid)
 • tänulikkuse päeviku pidamine
 • lõõgastustehnikate praktiseerimine 

Igapäevast haaratust on võimalik suurendada näiteks järgmiselt:

 • oma tugevuste, väärtuste ja muude ressursside kaardistamine
 • sobivate väljakutsete leidmine ja mugavustsoonist väljumine
 • töö kohandamine endale sobivamaks

Vaimset heaolu saab kvaliteetsete suhete toel kasvatada näiteks järgmistel viisidel:

 • liitu mõne grupi või huviringiga, kus tegutsevad sinuga sarnased inimesed
 • leia aega oma lähedastega süvitsi vestlemisest ja õpi neid lähemalt tundma
 • jaga enda jaoks olulisi kogemusi ja emotsioone lähedastega

Tähendust aitab oma ellu tuua:

 • oma tugevuste rakendamine millegi tähendusliku loomiseks, nt teiste inimeste või ühiskonna aitamiseks
 • oma kire, väärtuste ja huvide leidmine (nt uute väljakutsete ja katsetamise teel)
 • sarnase mõtteviisiga inimeste kogukonnaga liitumine

Vaimne heaolu võib saavutuste toel kasvada, kui praktiseerida näiteks:

Seega – vaimne heaolu on seisund, milleni on võimalik ise aktiivselt tegutsedes jõuda. PERMA-mudel annab selleks vajalikud tööriistad, mida saab kasutada just endale sobival ja omasel viisil. Vaimne heaolu ei pea olema abstraktne eesmärk kuskil kaugel. Võid näiteks mõtiskleda, mis viiest PERMA-mudeli kategooriast on jäänud sinu jaoks tahaplaanile, milline on aga juba praegu rahuldustpakkuv. Millise sammu saad sa juba täna astuda, et jõuda lähemalt tõelisele heaolule?

Kui artikkel oli sulle kasulik, siis kliki „Meeldib”, ja kui see võiks ka sinu sõpradele huvitav olla, siis kliki „Jaga”. Aitäh!

Jaga seda postitust:

Emotsioonide regulatsioon – Mida see endast kujutab?

Emotsioonide regulatsioon on oskus, mis tuleb kasuks kõiksugustes olukordades – olgu siis tööl, suhetes või raskete elusündmuste korral. Kuigi inimesed erinevad oma oskuse poolest emotsioone reguleerida, saab seda oskust õnneks õppida ja arendada. ...

Loe edasi »

Isiklikud tugevused – meie kõigi supervõimed

“Mis on sinu tugevused?” on küsimus, mida võime kuulda nii mõnelgi tööintervjuul. Kuigi pealtnäha võib olla tegu formaalse küsimusega, mida esitatakse rohkem moe pärast, on selle taga sellegipoolest oluline mõte ja ressurss....

Loe edasi »

Kuidas digiväsimusega toime tulla?

Digiväsimus on miski, millega oleme arvatavasti kõik ühel või teisel hetkel tihedalt kokku puutunud ja tundnud, et oleme nutiseadmete kasutamisest ja videokõnedes istumisest kurnatud. Kuidas sellise seisundiga aga paremini toime tulla?...

Loe edasi »

Kuidas ennast motiveerida?

Motivatsiooni kadumine või puudumine võib olla frustreeriv ja väsitav kogemus. Selle hoidmine keerulistel aegadel võib tunduda suisa saavutamatu eesmärk. Siiski on see võimalik....

Loe edasi »

Kuidas töötajana tööst haaratust suurendada?

Tööst haaratus mängib olulist rolli selles, et töötaja oleks motiveeritud ja pühendunud. Pea keegi meist ei suuda olla püsivalt motiveeritud – kuid kui tunda võimalusi, kuidas iseenda tööst haaratust suurendada, on lihtsam ennetada ja leevendada olukordi, kus tööle minemine ei tundu nii tähenduslik ja kaasahaarav. Just sellega aitamegi käesolevas artiklis lähemalt tegeleda....

Loe edasi »

Tööst haaratuse suurendamine organisatsioonis

Kõrge tööst haaratusega inimese jaoks seostuvad oma töökoha ja igapäevase tegutsemisega sellised märksõnad nagu pühendumus, entusiasm, süvenemine ja energia. Kuid mida tööst haaratus õigupoolest tähendab ja kuidas seda nähtust oma organisatsioonis kultiveerida?...

Loe edasi »

5 praktilist lõõgastustehnikat

Me kõik oleme vahel stressis ja pinges – mõnikord ka ise sellest endale aru andmata. Tähelepanuta jäänud pingetunne võib märkamatult kuhjuda ja viia läbipõlemiseni. Üks hea viis seda ennetada on aegsasti lõõgastumistehnikaid õppida ja neid regulaarselt praktiseerida. Annamegi mõnest sellisest võttest siinses artiklis ülevaate....

Loe edasi »

Väärtused: töökollektiivi edu alustalad

Ausus, õiglus, õnn, koostöö, areng… Need on vaid mõned paljudest märksõnadest, mis seostuvad väärtuste mõistega. Just väärtused on need mõjurid, mis suuresti meie käitumist ja püüdlusi suunavad – vahel ei pruugi me seda endale aga isegi teadvustada. Mida väärtused endast siiski kujutavad ja kuidas neid enda kasuks tööle panna? Miks on need olulised töökollektiivi seisukohalt? Uurime seda teemat käesolevas artiklis veidi lähemalt....

Loe edasi »

Läbipõlemine – kuidas ära tunda läbipõlenud töötajat?

“Ma olen ületöötanud, ülekoormatud ja iga päevaga järjest enam masendunud. Olen kaotanud igasuguse motivatsiooni tööd teha! Vahel mõtlen, et võiks kõigele käega lüüa ja ameti lihtsalt maha panna.” Suure tõenäosusega oled sarnaseid mõtteid kuulnud mõne oma sõbra, töötaja või kolleegi suust. Võib-olla oled kunagi ka ise end mõnelt sääraselt väljaütlemiselt tabanud. See tähendab, et oled arvatavasti läbipõlemise teemaga juba ennegi kokku puutunud....

Loe edasi »

Kuidas vähendada töötajates tööstressi?

Töökeskkonnas esineb erinevaid tööga seotud stressoreid, mis vähendavad töötajatate heaolu ja efektiivsust. Nende ohjamiseks on võimalik rakendada sekkumistehnikaid, millest saab järgnevas artiklis ülevaate....

Loe edasi »

Probleemilahendus kui stressi leevenduse tehnika

Hetkel maailmas toimuv on nii mõnelegi meist toonud kaasa uudseid probleemolukordi ja pannud situatsioonidesse, milles ei oleks end eal suutnud ette kujutada. Kuigi inimeste probleemid võivad oma sisult ja vormilt suuresti erineda, järgib probleemide lahenduskäik tavaliselt üldist ja kindlat seaduspära. Probleemile esimese mõttesse tuleva- või kõige lihtsamini rakendatava lahenduse valik võib olla ahvatlev, kuid mille mõju võib osutuda ajutiseks või salakavalalt probleemi hoopis süvendavaks. Artikli lõpust leiad ka probleemilahenduse töölehe. ...

Loe edasi »

Kuidas saab tööandja maandada töötajate vaimse tervise probleeme ning tagada töötajate heaolu?

Sotsiaalministeerium avaldas 2019. aasta augustikuus “Töökeskkonna vaimse tervise analüüsi”. Analüüsi üheks oluliseks eesmärgiks oli toetada tööandjaid töötajate vaimsete häirete ennetamisel ja töökeskkonnas esinevate psühhosotsiaalsete riskide maandamisel. Siin blogipostituses teen analüüsist kokkuvõtte eelnimetatud eesmärkide valguses ning leian vastused järgmistele olulistele küsimustele: Miks on oluline töötajate vaimse tervise eest hoolt kanda? Mida saab tööandja selleks ära teha? Kuidas suurendada töötajate heaolu?...

Loe edasi »

Kliinilise psühholoogi vastuvõtt

Stressikoolitus

Motivatsioonikoolitus

Suhtluskoolitus

Enesekehtestamise koolitus

Säilenõtkuse koolitus

Emotsioonide regulatsiooni koolitus