Kovisioon

Kovisioon ehk ühise toetamise grupp on eneseabimeetod, kus üksteisele pakuvad tuge  sarnase töö tegijad või sarnases rollis olevad inimesed (Naarits-Linn, 2012). Kovisiooni käigus leiab aset koolitaja poolt juhendatud grupiarutelu. Hääletuse käigus valitakse välja konkreetne tööga seotud probleemne või keeruline juhtum (tegu võib olla nii minevikus esinenud juhtumi kui ka endiselt töökeskkonnas aktiivse probleemiga), mida ühiselt arutama hakatakse. Juhtumi analüüsimisel saavad osalejad jagada oma kogemusi, mõtteid ja nõuandeid, et tulevikus sarnastes olukordades paremini toime tulla.

Kovisioonile on omased 3 tunnust: 1) osalejate ühine kogemus; 2) grupis osalemise vabatahtlikkus ja 3) grupis osalejate võrdsed suhted. Kovisiooni kestvus on 1,5h ja maksimaalne grupi suurus on 10 inimest. 

Kovisiooni iseloomustab:

  • Arutelu on eelkõige mõeldud osalejate enda seatud eesmärkide saavutamise toetamiseks, mitte nende tegevuse hindamiseks.
  • Olulisel kohal on kaaslastelt saadav tagasiside – nii kriitiline kui ka toetav.
  • Vähendab sõltuvust välistest “ekspertidest” ning suurendab kollektiivi vastastikust toetust.
  • Suurendab vastutust ise hinnata oma oskusi ja kavandada enda professionaalset arengut.
  • Suurendab enesekindlust, sõltumatust ja enesejuhtimise võimet.
  • Võimaldab mudeldada ja läbi mängida erinevaid olukordi.
  • Vähendab hirmu hindamise ja hinnangute ees (Naarits-Linn, 2012).

Küsi pakkumist!