Kovisioon

Kovisioon ehk ühise toetamise grupp, on eneseabi meetod, kus omavahelist toetust pakuvad üksteisega võrdsed – sarnase töö tegijad või sarnases rollis olevad inimesed (Naarits-Linn, 2012). Kovisioon kujutab endast koolitaja poolt juhendatud grupiarutelu. Hääletuse käigus valitakse välja konkreetne tööga seotud probleemne juhtum (võib olla minevikus esinenud juhtum või endiselt töökeskkonnas aktiivne probleem), mida pärast ühiselt arutama hakatakse. Juhtumi analüüsimisel saavad osalejad jagada oma kogemusi, mõtteid ja nõuandeid, et tulevikus sarnastes olukordades paremini toime tulla.

Kovisioonile on omased 3 tunnust: 1) osalejate ühine kogemus; 2) grupis osalemise vabatahtlikkus ja 3) grupis osalejate võrdsed suhted. Kovisiooni kestvus on 1,5h ja maksimaalne grupi suurus on 10 inimest. 

Kovisiooni iseloomustab:

  • Arutelu on eelkõige osalejate enda seatud eesmärkide saavutamise toetamisel, mitte nende tegevuse hindamisel.
  • Kaaslastelt saadav tagasiside – nii kriitiline kui ka toetav.
  • Vähendab sõltuvust välistest “ekspertidest” ning suurendab kollektiivi vastastikust toetust.
  • Suurendab vastutust ise hinnata oma oskusi ja kavandada enda professionaalset arengut.
  • Suurendab enesekindlust, sõltumatust ja enesejuhtimise võimet.
  • Võimaldab olla kaaslastele mudeliks ja saada osa teiste poolt pakutavatest mudelitest.
  • Vähendab hirmu hindamise ja hinnangute ees. (Naarits-Linn, 2012)

 

Küsi pakkumist!