Stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine

Stressikoolituse tutvustus

Stress on miski, millega kõik aeg-ajalt kokku puutuvad ning mis võib tugevalt mõjutada igaühe toimetulekut, heaolu ning motiveeritust. Teadmised ja oskused stressi ennetamise, märkamise ja sellega toime tulemise kohta aitavad elukvaliteeti tõsta, oma eesmärkide poole tulusamalt püüelda ning ennast hästi tunda.

Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele:

  • stressi ja läbipõlemise olemust ning avaldumist emotsionaalsel, füüsilisel ja vaimsel tasandil;
  • mõtteprotsesside mõju heaolule ning viise, kuidas neid enda kasuks tööle panna;
  • praktilisi lõdvestustehnikaid stressi paremaks ohjamiseks;
  • läbipõlemise ennetamise tehnikaid.

Sihtgrupp: 

Meditsiini-, hariduse-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, klienditeeninduse jms valdkonna töötajad

Õpiväljundid, mille kursuse läbinu saavutab:

  1. Teab, kuidas stress kujuneb ja kuidas see seostub erinevate eluviisidega.
  2. On teadlik põhilistest stressi ja läbipõlemise sümptomitest.
  3. Tunneb viise ja tehnikaid, kuidas stressiga toime tulla, ning oskab neid rakendada.
  4. Oskab analüüsida enda mõtteid ning tuvastada mõttevigu.
  5. Tunneb läbipõlemise ennetamise tehnikaid.

Koolituse kestvus on 8 akadeemilist tundi.

PS! Koolitust on võimalik tellida ka videosilla vahendusel läbiviidava (Zoom, Skype) veebikoolitusena. Samuti on koolitus saadaval ingliskeelsena.

Miks tellida koolitus just meilt?

Meie koolitused on erilised mitmel põhjusel. Esiteks lähtume teaduspõhisest maailmavaatest,, mis tähendab, et meie koolitused põhinevad teadusmaailma uusimatel psühholoogilistel avastustel. Teaduspõhisuse tagamiseks teeme koostoööd ka Tartu Ülikooliga. 

Teiseks lähtume me koolitusi planeerides alati konkreetse ettevõtte vajadustest. Näiteks uurime enne koolituse läbiviimist, millised murekohad esinevad konkreetse ettevõtte valdkonna töös ning koostame koolituse tähelepanu vajavaid aspekte arvesse võttes. 

Kolmandaks eristume me selle poolest, et meie pakutud koolitused on kogemuspõhised. Kogemuspõhisus tähendab, et kõik koolitusel osalenud töötajad lahkuvad koolituselt praktiliste oskustega oma töökeskkonnas paremini toime tulemiseks. Samuti on meie koolitajad erinevalt paljudest konkurentidest psühholoogia-alase kõrgharidusega. 

Lisateenused

Kovisioon: Kujutab endast juhendatud grupiarutelu. Kovisiooni käigus valitakse hääletuse abil grupi poolt välja üks töökeskkonnas esinev probleemne või keeruline juhtum ning üritatakse seejärel olukorrale ühiselt lahendusi leida. Juhtumi ühisel analüüsimisel saavad osalejad jagada oma kogemusi, mõtteid ja nõuandeid sarnastes olukordades toime tulemiseks. Kovisiooni kestvus on 1,5h ja grupi maksimaalne suurus 10 inimest.

Küsi personaalset pakkumist!