Koolitused

psühholoogia kursused 1

Motivatsioonikoolitus

Käsitleme sisemise ja välise motivatsiooni erinevust ning praktilisi tehnikaid, kuidas ennast ja teisi nii sisemiselt kui ka väliselt motiveerida. Õpetame ka viise, kuidas prokrastineerimist vältida, kuidas tarku eesmärke seada ning kuidas konstruktiivset tagasisidet anda ja vastu võtta.

Stressijuhtimise ja läbipõlemise ennetamise koolitus

Stress on miski, millega kõik aeg-ajalt kokku puutuvad ning mis võib tugevalt mõjutada igaühe toimetulekut, heaolu ning motiveeritust. Teadmised ja oskused stressi ennetamise, märkamise ja sellega toime tulemise kohta aitavad elukvaliteeti tõsta, oma eesmärkide poole tulusamalt püüelda ning ennast hästi tunda.

Psühholoogilise vastupidavuse webinar

Psühholoogiline vastupidavus ehk teisisõnu säilenõtkus on isikuomaduste ja oskuste komplekt, mis aitab kohaneda ja toime tulla keeruliste ja stressirohkete olukordadega. Koolituse käigus käsitleme, kuidas stress emotsionaalsel, füüsilisel ja vaimsel tasandil avaldub, kuidas leida ressursse psühholoogilise vastupidavuse turgutamiseks ning tutvume ka praktiliste stressileevenduste tehnikatega.

Suhtlemiskoolitus

Tegeleme edukaks suhtlemiseks vajaminevate oskuste, näiteks kuulamise, peegeldamise, toetamise ja tagasisidestamise arendamisega.  Testime enda suhtlejatüüpi, et selgitada välja aspektid, kuhu sekkuda ja mida edasi arendada. Käsitleme ka konflikti olemust ja selles navigeerimist. Kuna töö iseloom ja keskkond esitavad töötajatele erinevaid nõudmisi suhtlemisoskustes ja eneseväljenduses, saame koolituskava koostada just Teie soovidele ja vajadustele vastavalt.

Enesekehtestamise koolitus

Enesekehtestamisoskused on vajalikud nii töö- kui ka eraelus. Koolituse käigus tutvustame erinevaid võtteid, kuidas ennast kehtestada ning oma soove ja arvamust avaldada nii, et suhtluspartneriga säiliks edaspidi hea läbikäimine.  Lisaks tegeleme ennastkehtestava sõnumi koostamise oskuse arendamisega, et end suhtlusolukordades kindlamalt tunda. Arutlusele tulevad ka tagasiside jagamine ja vastuvõtmine ning konfliktisituatsioonid.

Emotsioonide regulatsiooni koolitus

Oskus oma emotsioonidega edukalt toime tulla on oluline igas elu valdkonnas. Koolitusel õpetame, millised on erinevad emotsioonide regulatsiooni strateegiad ning kuidas neid negatiivsete emotsioonide vähendamiseks ja positiivsete emotsioonide võimendamiseks kasutada.

Küsi personaalset pakkumist!

Rahulolevad kliendid