Meist

Prudens

Tervis pole mitte ainult haiguste või füüsilise vea puudumine, vaid ka vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund (WHO, 1946).

Prudensi eesmärgiks on pakkuda teaduspõhiseid psühholoogia-alaseid koolitusi, et parandada ettevõtete ja töökollektiivide sisekliimat, ennetada töötajate psühhosotsiaalseid probleeme ning suurendada töötajate vaimset heaolu. 

Inimestel esineb töökeskkonnas palju erinevaid psühhosotsiaalseid probleeme. Stress, läbipõlemine, probleemsed suhted kolleegide või klientidega, ebapiisavad enesekehtestamisoskused, esinemisärevus või üldised muremõtted – see kõik võib mõjutada väärtusliku tööpotentsiaali avaldumist ning häirida ka elu tööajast väljaspool.

Lähtume koolituste väljatöötamisel teaduspõhisest lähenemisest ning teeme sealjuures koostööd Tartu Ülikooliga. Lisaks peame oluliseks kogemuspõhisust, mis tähendab, et koolitusel osalenutel on võimalik omandada praktilisi oskusi oma töökeskkonnas paremaks toimetulemiseks. Koolituskava paika pannes arvestame tellija soovide ja vajadustega, et olla parimal viisil toeks ettevõttele ning selle töötajatele. 

 

 

Tiim

 

 

 

Pärtel Poopuu

Pärtel on oma õpingute käigus Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis omandanud teadmisi erinevate stressijuhtimise teooriate ning meetodite, emotsiooni regulatsiooni meetodite, suhtlemistreeningute, teadveloleku  ja avaliku esinemise kohta. Tema huviks psühholoogias on efektiivne emotsioonide regulatsioon, teadveloleku meditatsioon (mindfulness) ning keha ja vaimu koosmõju vaimsele tervisele. Ta on osalenud mitmetes teadveloleku meditatsiooni kursustel ning uurinud emotsioonide regulatsiooni ning teadvelolekut ka oma uurimistöös. Hetkel jätkab ta psühholoogia õpinguid Tartu Ülikoolis magistrantuuris ning oma magistritöös keskendub ta olukorra tõlgenduse/ümbermõtestamise strateegiate välja töötamisele stressi ja negatiivsete emotsioonide efektiivsemaks juhtimiseks.

 

                  

 

 

 

 

Info

Prudens OÜ

Reg. kood: 14767188

E-post: info@prudens.ee

Telefon: +372 5684 9993