Meist

Prudens

Tervis on füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte lihtsalt haiguste puudumine (WHO, 1946).

Prudensi eesmärgiks on pakkuda teaduspõhiseid psühholoogia-alaseid teenuseid, et parandada ettevõtete ja töökollektiivide sisekliimat, ennetada töötajate psühhosotsiaalseid probleeme ning suurendada töötajate vaimset heaolu. 

Inimestel esineb töökeskkonnas palju erinevaid psühhosotsiaalseid probleeme. Stress, läbipõlemine, probleemsed suhted kolleegide või klientidega, ebapiisavad enesekehtestamisoskused, esinemisärevus või üldised muremõtted – see kõik võib mõjutada väärtusliku tööpotentsiaali avaldumist ning häirida ka elu tööajast väljaspool.

Lähtume koolituste väljatöötamisel teaduspõhisest lähenemisest ning teeme sealjuures koostööd Tartu Ülikooliga. Lisaks peame oluliseks kogemuspõhisust, mis tähendab, et koolitusel osalenutel on võimalik omandada praktilisi oskusi oma töökeskkonnas paremaks toimetulemiseks. Koolituskava paika pannes arvestame tellija soovide ja vajadustega, et olla parimal viisil toeks ettevõttele ning selle töötajatele.

Tiim

Pärtel Poopuu

Pärtel on oma õpingute käigus Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis omandanud teadmisi erinevate stressijuhtimise teooriate ning meetodite, emotsiooni regulatsiooni meetodite, suhtlemistreeningute, teadveloleku  ja avaliku esinemise kohta. Tema huviks psühholoogias on efektiivne emotsioonide regulatsioon, teadveloleku meditatsioon (mindfulness) ning keha ja vaimu koosmõju vaimsele tervisele. Ta on osalenud mitmetes teadveloleku meditatsiooni kursustel ning uurinud emotsioonide regulatsiooni ning teadvelolekut ka oma uurimistöös. Hetkel jätkab ta psühholoogia õpinguid Tartu Ülikoolis magistrantuuris ning oma magistritöös keskendub ta olukorra tõlgenduse/ümbermõtestamise strateegiate välja töötamisele stressi ja negatiivsete emotsioonide efektiivsemaks juhtimiseks.

 

                  

Anastassia Heinvere

Anastassia on omandanud psühholoogia-alase kõrghariduse Tartu ülikoolis ja jätkab hetkel oma haridusteed magistriõppes. Tema huvialadeks on eelkõige positiivne psühholoogia ning stressi- ja enesejuhtimine. Vabal ajal meeldib Anastassiale lugeda, looduses viibida ning joogaga tegeleda – kusjuures kõik kolm nimetatud tegevust on ka head stressimaandamise viisid :).