Meist

Prudens

Tervis pole mitte ainult haiguste või füüsilise vea puudumine, vaid ka vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund (WHO, 1946).

Prudensi eesmärgiks on pakkuda teaduspõhiseid psühholoogia-alaseid koolitusi, et parandada ettevõtete ja töökollektiivide sisekliimat, ennetada töötajate psühhosotsiaalseid probleeme ning suurendada töötajate vaimset heaolu. 

Inimestel esineb töökeskkonnas palju erinevaid psühhosotsiaalseid probleeme. Stress, läbipõlemine, probleemsed suhted kolleegide või klientidega, ebapiisavad enesekehtestamisoskused, esinemisärevus või üldised muremõtted – see kõik võib mõjutada väärtusliku tööpotentsiaali avaldumist ning häirida ka elu tööajast väljaspool.

Lähtume koolituste väljatöötamisel teaduspõhisest lähenemisest ning teeme sealjuures koostööd Tartu Ülikooliga. Lisaks peame oluliseks kogemuspõhisust, mis tähendab, et koolitusel osalenutel on võimalik omandada praktilisi oskusi oma töökeskkonnas paremaks toimetulemiseks. Koolituskava paika pannes arvestame tellija soovide ja vajadustega, et olla parimal viisil toeks ettevõttele ning selle töötajatele. 

 

 

Tiim

 

Khris-Marii Palksaar

Tartu Ülikooli psühholoogia õpingute käigus keskendus Khris-Marii töötajate sisemisele töömotivatsioonile ning produktiivsusele. Magistriõpingutes jätkab ta emotsioonide regulatsiooni uurimisega. Omades mitmesugust töökogemust nii väiksemates, suuremates kui ka rahvusvahelistes töökollektiivides ning esinemiskogemusi muusikas, on Khris-Marii huviks ebaefektiivse ning sooritust tagasi hoidvate käitumis- ja mõtlemismustrite ennetamine ja muutmine nii töö- kui ka eraelus. 

 

 

 

                     

 

 

Pärtel Poopuu

Pärtel on oma õpingute käigus Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis omandanud teadmisi erinevate stressijuhtimise teooriate ning meetodite, emotsiooni regulatsiooni meetodite, suhtlemistreeningute, teadveloleku  ja avaliku esinemise kohta. Tema huviks psühholoogias on efektiivne emotsioonide regulatsioon, teadveloleku meditatsioon (mindfulness) ning keha ja vaimu koosmõju vaimsele tervisele. Ta on osalenud mitmetes teadveloleku meditatsiooni kursustel ning uurinud emotsioonide regulatsiooni ning teadvelolekut ka oma uurimistöös. Hetkel jätkab ta psühholoogia õpinguid Tartu Ülikoolis magistrantuuris ning oma magistritöös keskendub ta veel efektiivsemate stressi leevenduse tehnikate välja töötamisele.

 

                  

 

 

 

 

Info

Prudens OÜ

Reg. kood: 14767188

E-post: info@prudens.ee

Telefon: +372 5684 9993