Meist

Prudens

Tervis on füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte lihtsalt haiguste puudumine (WHO, 1946).

Inimestel esineb töökeskkonnas palju erinevaid psühhosotsiaalseid probleeme. Stress, läbipõlemine, probleemsed suhted kolleegide või klientidega, ebapiisavad enesekehtestamisoskused, esinemisärevus või üldised muremõtted – see kõik võib mõjutada väärtusliku tööpotentsiaali avaldumist ning häirida ka elu tööajast väljaspool.

Prudensi eesmärk on pakkuda teaduspõhiseid psühholoogia-alaseid teenuseid, et parandada ettevõtete ja töökollektiivide sisekliimat, ennetada töötajate psühhosotsiaalseid probleeme ning suurendada töötajate vaimset heaolu. Sealjuures on Prudensi väärtusteks teaduspõhisus, inimareng, innovaatilisus, koostöö ja hoolivus.

Lähtume koolituste väljatöötamisel teaduspõhisest lähenemisest ning teeme sealjuures koostööd Tartu Ülikooliga. Lisaks peame oluliseks kogemuspõhisust, mis tähendab, et koolitusel osalenutel on võimalik omandada praktilisi oskusi oma töökeskkonnas paremaks toimetulemiseks. Koolituskava paika pannes arvestame tellija soovide ja vajadustega, et olla parimal viisil toeks ettevõttele ning selle töötajatele.

Tiim

Pärtel Poopuu

Pärtel on Tartu Ülikoolis psühholoogia magistrikraadi omandanud psühholoog. Oma õpingute käigus on ta omandanud teadmisi erinevate stressijuhtimise teooriate ning meetodite, emotsioonide regulatsiooni, teadveloleku ja avaliku esinemise kohta. Tema huviks psühholoogias on efektiivne emotsioonide regulatsioon, teadvelolek (mindfulness) ning keha ja vaimu koosmõju vaimsele tervisele. Ta on osalenud mitmetel teadveloleku kursustel ning uurinud emotsioonide regulatsiooni ning teadvelolekut ka oma uurimistöös.

Oma magistritöös uuris ta seda, kuidas koroonaviiruse teemalistest negatiivsetest uudistest tingitud emotsioone läbi olukorra ümberhindamise reguleerida.

 

                  

Anastassia Heinvere

Anastassia on omandanud psühholoogia-alase kõrghariduse Tartu ülikoolis ja jätkab hetkel oma haridusteed magistriõppes. Tema huvialadeks on eelkõige grupiprotsessid, positiivne psühholoogia ning stressi- ja enesejuhtimine. Vabal ajal meeldib Anastassiale lugeda, looduses viibida ning joogaga tegeleda – kusjuures kõik kolm nimetatud tegevust on ka head stressimaandamise viisid :).