Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogi nõustamine

Psühholoogiline nõustamine on kasulik:

 • suhteprobleemidega;
 • enesekehtestamisega;
 • kohanemisraskustega;
 • elutüdimusega;
 • raskete elusündmustega;
 • jm muredega paremini toimetulekuks.
 

Hind: 50€

Stressialane konsultatsioon

Stressialane konsultatsioon sisaldab:

 • Stressitaseme kaardistamist
 • Stressiga toimetuleku viiside kaardistamist
 •  45 minutilist veebipõhist konsultatsiooni (Skype või Zoom)
Kõigepealt kaardistatake küsimustiku abil kliendi stressi tase ning hetkel kasutusel olevad  efektiivsed ning mitte nii ebaefektiivsed stressiga toimetuleku strateegia. Sellele järgneb 45 minutine veebipõhine konsultatsioon, kus koolitaja jagab küsimustiku põhjal ning enda teadmiste põhjal nõuandeid, kuidas stressiga efektiivsemalt toime tulla.

Hind: 50€

Motivatsioonialane konsultatsioon

Motivatsioonialane konsultatsioon sisaldab:

 • Targa eesmärgi seadmist
 • Parima võimaliku mina harjutust
 • Väärtuste töölehte
 • Kliendi motivatsiooni ning muutustega seotud aspektide kaardistamist
 • 45 minutilist veebipõhist konsultatsiooni (Skype või Zoom)

Kõigepealt palutakse kliendil täita targa eesmärgi, parima võimaliku mina ning väärtuste töölehed. Seejärel tuleb kliendil täita küsimustik, mis sisaldab küsimusi muutuste kohta, mida klient oma elus ellu tahab viia. Sellele järgneb 45 minutiline veebisessioon, mis põhineb kliendilt töölehtede ning küsimustiku abil saadud infol. Koolitaja kasutab veebikonsultatsiooni käigus motiveeriva intervjueerimise tehnikaid, et klienti positiivsete muutuste ellu viimisel toetada ning motiveerida.  

Hind: 50€

Küsimuste korral võta meiega kindlasti ühendust: