Enesekehtestamise koolitus

Enesekehtestamine tähendab kindlalt enese huvide eest seisvat ning samas suhtlemispartnerit arvestavat käitumisviisi (Krips, 2002).

Enesekehtestamisoskused on vajalikud nii töö- kui ka eraelus. Koolituse käigus õpetame erinevaid enesekehtestamisvõtteid, sealhulgas näiteks enesekehtestava sõnumi koostamist, et end suhtlusolukordades kindlamana tunda. Räägime erinevatest suhtlusstiilidest (agressiivne, alistuv, passiiv-agressiivne ja kehtestav). Arutlusele tuleb ka tagasiside jagamine, vastuvõtmine ning konfliktsed situatsioonid. 

Oskus ja julgus ennast kehtestada on vajalik nii töö- kui ka eraelus. Koolituse käigus tutvustame erinevaid võtteid, kuidas ennast kehtestada ning oma soove ja arvamust avaldada nii, et suhtluspartneriga säiliks edaspidi hea läbikäimine. 

Sihtgrupp: Teenindav personal; meeskonnas töötavad töökollektiivid

PS! Koolitust on võimalik tellida ka videosilla vahendusel (Zoom, Skype) läbi viidava veebikoolitusena.

Lisateenused

1. Kovisioon: Kujutab endast juhendatud grupiarutelu. Kovisiooni käigus valitakse hääletuse abil grupi poolt välja üks töökeskkonnas esinev probleemne juhtum ning hakatakse sellele seejärel lahendusi leidma. Juhtumi ühisel analüüsimisel saavad osalejad jagada oma kogemusi, mõtteid ja nõuandeid sarnastes olukordades tulevikus paremini toime tulemiseks. Kovisioon kestvus on 1,5h ja grupi maksimaalne suurus 10 inimest.

Küsi personaalset pakkumist!

Info

Prudens OÜ

Reg. kood: 14767188

E-post: info@prudens.ee

Telefon: +372 5684 9993