Enesekehtestamise koolitus

Enesekehtestamise koolituse tutvustus

Enesekehtestamine tähendab kindlalt enese huvide eest seisvat ning samas suhtlemispartnerit arvestavat käitumisviisi (Krips, 2002).
Enesekehtestamisoskused on vajalikud nii töö- kui ka eraelus. Koolituse käigus tutvustame erinevaid võtteid, kuidas ennast kehtestada ning oma soove ja arvamust avaldada nii, et suhtluspartneriga säiliks edaspidi hea läbikäimine., Sealhulgas harjutame näiteks ennastkehtestava sõnumi koostamist, et end suhtlusolukordades kindlamalt tunda. Räägime erinevatest suhtlusstiilidest (agressiivne, alistuv, passiiv-agressiivne ja kehtestav). Arutlusele tulevad ka tagasiside jagamine ja vastuvõtmine ning konfliktsed situatsioonid ja nendes navigeerimine.

Sihtgrupp: Teenindav personal; tiimides töötavad töökollektiivid.
PS! Koolitust on võimalik tellida ka videosilla vahendusel (Zoom, Skype) läbi viidava veebikoolitusena. Samuti on koolitus saadaval inglise keeles.

Sihtgrupp: Teenindav personal; meeskonnas töötavad töökollektiivid

Miks tellida enesekehtestamise koolitus just meilt?

Meie koolitused on erilised mitmel põhjusel. Esiteks lähtume teaduspõhisest maailmavaatest, mis tähendab, et meie koolitused põhinevad teadusmaailma uusimatel psühholoogilistel avastustel. Teaduspõhisuse tagamiseks teeme koostoööd ka Tartu Ülikooliga.

Teiseks lähtume me koolitusi planeerides alati konkreetse ettevõtte vajadustest. Näiteks uurime enne koolituse läbiviimist, millised murekohad esinevad konkreetse ettevõtte valdkonna töös ning koostame koolituse probleemseid aspekte arvesse võttes.

Kolmandaks eristume me selle poolest, et meie pakutud koolitused on kogemuspõhised. Kogemuspõhisus tähendab, et kõik koolitusel osalenud töötajad lahkuvad koolituselt praktiliste oskustega oma töökeskkonnas paremini toime tulemiseks. Samuti on meie koolitajad erinevalt paljudest konkurentidest psühholoogia-alase kõrgharidusega.

Lisateenused

Kovisioon: Kujutab endast juhendatud grupiarutelu. Kovisiooni käigus valitakse hääletuse abil grupi poolt välja üks töökeskkonnas esinev probleemne või keeruline juhtum ning üritatakse seejärel olukorrale ühiselt lahendusi leida. Juhtumi ühisel analüüsimisel saavad osalejad jagada oma kogemusi, mõtteid ja nõuandeid sarnastes olukordades toime tulemiseks. Kovisiooni kestvus on 1,5h ja grupi maksimaalne suurus 10 inimest.

Küsi personaalset pakkumist!