Enesekehtestamise koolitus

Enesekehtestamisoskused on vajalikud nii töö- kui ka eraelus. Koolituse käigus õpetame erinevaid enesekehtestamisvõtteid, sealhulgas näiteks enesekehtestava sõnumi koostamist, et end suhtlusolukordades kindlamana tunda. Räägime erinevatest suhtlusstiilidest (agressiivne, alistuv, passiiv-agressiivne ja kehtestav). Arutlusele tuleb ka tagasiside jagamine, vastuvõtmine ning konfliktsed situatsioonid. 

Oskus ja julgus ennast kehtestada on vajalik nii töö- kui ka eraelus. Koolituse käigus tutvustame erinevaid võtteid, kuidas ennast kehtestada ning oma soove ja arvamust avaldada nii, et suhtluspartneriga säiliks edaspidi hea läbikäimine. 

Sihtgrupp: Teenindav personal; meeskonnas töötavad töökollektiivid

Küsi personaalset pakkumist!

Info

Prudens OÜ

Reg. kood: 14767188

E-post: info@prudens.ee

Telefon: +372 5684 9993