Motivatsioonikoolitus

Motivatsioonikoolituse tutvustus

Motivatsioon peegeldab midagi unikaalset meis kõigis ning aitab meil saavutada väärtuslikke eesmärke nagu paranenud sooritus, kõrgem heaolu tase, isiklik areng ning mõtestatud eluviis. Motivatsioon on miski, mis aitab suunata meie mõtteviise, emotsioone ning käitumist täisväärtusliku elu poole.

Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele:

 • sisemise ja välise motivatsiooni olemust;
 • motivatsiooniga seotud psühholoogilisi protsesse ning nende mõju motivatsioonile;
 • tarkade eesmärkide seadmist ja muid viise prokrastineerimise vältimiseks;
 • konstruktiivse tagasiside andmist ning vastuvõtmist;
 • praktilisi viise nii enda kui ka teiste motiveerimiseks.

Sihtgrupp: 

Meditsiini-, hariduse-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, klienditeeninduse jms valdkonna töötajad.

Õpiväljundid:

 1. Teeb vahet sisemisel ja välisel motivatsioonil.
 2. Teadvustab motivatsiooniga seotud psühholoogilisi protsesse.
 3. On teadlik muutuste ja harjumuste kujundamisega seotud põhitõdedest ning oskab neid rakendada.
 4. Oskab targalt eesmärke seada.
 5. Oskab anda ja vastu võtta konstruktiivset tagasisidet.
 6. Tunneb nii enda kui ka teiste motiveerimise tehnikaid.

Koolituse kestvus on 8 akadeemilist tundi.

PS! Koolitust on võimalik tellida ka videosilla vahendusel läbi viidava (Zoom, Skype) veebikoolitusena. Samuti on koolitus saadaval ingliskeelsena.

Miks tellida motivatsioonikoolitus just meilt?

Meie koolitused on erilised mitmel põhjusel. Esiteks lähtume teaduspõhisest maailmavaatest, mis tähendab, et meie koolitused põhinevad teadusmaailma uusimatel psühholoogilistel avastustel. Teaduspõhisuse tagamiseks teeme koostoööd ka Tartu Ülikooliga. 

Teiseks lähtume me koolitusi planeerides alati konkreetse ettevõtte vajadustest. Näiteks uurime enne koolituse läbiviimist, millised murekohad esinevad konkreetse ettevõtte valdkonna töös ning koostame koolituse probleemseid aspekte arvesse võttes. 

Kolmandaks eristume me selle poolest, et meie pakutud koolitused on kogemuspõhised. Kogemuspõhisus tähendab, et kõik koolitusel osalenud töötajad lahkuvad koolituselt praktiliste oskustega oma töökeskkonnas paremini toime tulemiseks. Samuti on meie koolitajad erinevalt paljudest konkurentidest psühholoogia-alase kõrgharidusega. 

Lisateenused

Kovisioon: Kujutab endast juhendatud grupiarutelu. Kovisiooni käigus valitakse hääletuse abil grupi poolt välja üks töökeskkonnas esinev probleemne või keeruline juhtum ning üritatakse seejärel olukorrale ühiselt lahendusi leida. Juhtumi ühisel analüüsimisel saavad osalejad jagada oma kogemusi, mõtteid ja nõuandeid sarnastes olukordades toime tulemiseks. Kovisiooni kestvus on 1,5h ja grupi maksimaalne suurus 10 inimest.

Küsi personaalset pakkumist!