Privaatsuspoliitika

1. Isikuandmete kogumine

Teenuse osutamiseks vajaliku lepingu ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks kogutakse järgmisi isikuandmeid:

 • nimi;
 • e-post;
 • telefon;
 • aadress;
 • isikukood (vajalik tunnistuse väljastamiseks).

Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel. Lisaks järgitakse andmeid töödeldes Euroopa andmekaitsereegleid (GDPR-i).

2. Isikuandmete säilitamine

Prudens OÜ poolt osutatud teenuste käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse võimalike õigusvaidluste lahendamiseks 5 aastat alates lepinguliste suhete lõppemisest.

Kogutud isikuandmed kustutatakse järgnevatel tingimustel:

 • isikuandmeid ei ole enam kogutud eesmärgil vaja;
 • klient võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi;
 • klient esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes;
 • kliendi isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • andmete kustutamist reguleerib seadus.

3. Isikuandmete turvalisus

Rakendame selleks vajalikke IT-tehnilisi, organisatoorseid ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta andmeid kõrvaliste isikute ning tahtmatu või ebaseadusliku kustutamise, muutmise, avalikustamise, edastamise või muu alusetu või ebaseadusliku töötlemise eest.

Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõiki andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele

Prudens OÜ kasutab koostööpartneritena kolmandaid isikuid, kellele võidakse edastada ka kliendi isikuandmeid.  Nendeks on:

 • Prudens OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Prudens OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le;
 • Google Analytics – kasutaja kodulehe kasutamise analüüs.

5. Kliendi õigused seoses isikuandmetega

 • saada teavet, milliseid isikuandmeid on kogutud ja töödeldud;
 • parandada või täiendada enda isikuandmeid andes sellest teada;
 • nõuda isikuandmete piiramist;
 • kustutada enda isikuandmeid (kui see ei ole vastuolus seadustega);
 • tagasi võtta nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel);
 • esitada kaebus Andmekaitse Inspektsiooni, kui on alust arvata, et kliendi õigusi on rikutud.

6. Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab, kui kodulehe kasutaja külastab teenusepakkuja veebilehte Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab (nt. kasutajanimi, keel, teksti suurus ning muud sarnased eelistused), et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Nii ei pea kasutaja veebilehte külastades neid uuesti sisestama. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google (kodulehe kasutamise analüüsimine) ja Facebook (sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumine kodulehel). Küpsisefailid ei avalda kliendi arvutile ohtu.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või kustutada kõik juba arvutis olevad küpsised, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Tasub meeles pidada, et küpsiste mittelubamisel ei pruugi Prudensi veebileht korrektselt töötada.