Stressikoolitus

Eesmärk: 

Koolituse eesmärkideks on:

  • harida koolitusel osalejaid stressi ja läbipõlemise olemusest ning väljendumisest nii emotsionaalsel, füüsilisel kui ka vaimsel tasandil;
  • näidata koolitusel osalejatele, kuidas mõtteprotsessid mõjutavad inimese heaolu ning kuidas läbi oma mõtlemise muutmise on võimalik ka stressi leevendada ning seeläbi ka oma enesetunnet parandada;
  • õpetada koolitusel osalenutele praktilisi lõdvestustehnikaid nagu visualiseerimine, mis aitaksid igapäevaselt stressiga toime tulla; õpetada osalenutele efektiivseid enesekehtestamise võtteid, et inimestevaheliste stressi tekitavate olukordadega paremini toime tulla;
  • harida töökollektiivi organisatoorsetest stressi faktoritest nagu vastastikune toetamine ning rollide selgepiiriline jaotus.

Sihtgrupp: 

Meditsiini-, hariduse-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, klienditeeninduse jms valdkonna töötajad

Põhilised õpiväljundid:
Teab põhilisi stressi teooriaid; oskab ära tunda põhilisi stressi- ja läbipõlemise sümptomid; mõistab stressi allikaid organisatoorsel tasandil; oskab analüüsida enda mõtteid ning tuvastada mõttevigu; tunneb vähemalt 3 enesekehtestamise võtet; teadvustab eluviiside mõju stressile; tunneb vähemalt 3 praktilist stressi juhtimise tehnikat.

Koolituse kestvus on 5 akadeemilist tundi. Oleme paindlikud koolituse sisu ja koolituse kestvuse osas.

Vaata õppekava

Lisateenused

1. Psühhosotsiaalsete riskide kaardistamine: Soovi korral on võimalik enne koolituse algust tellida veebiküsitluse abil läbi viidava psühhosotsiaalsete riskide kaardistamine. Kaardistamise käigus mõõdetakse kuue olulise organisatoorse stressori esinemismäära teie ettevõttes. Sellele lisaks kaardistame lisaküsimustiku abil ka teie ettevõtte töötajate üldise stressi taseme. Küsimustike täitmisel on tagatud vastanute anonüümsus.

2. Kovisioon: Kujutab endast grupiarutelu, kus kõik grupi liikmed pakuvad välja mõne stressi tekitanud olukorra. Seejärel valitakse enamushääletuse abil välja üks juhtum,  millele erinevaid lahendusi välja mõtlema hakatakse ja mida seejärel arutama hakatakse. Kovisioon kasvatab osavõtjate teadlikkust stressi teguritest, motivatsiooni ja enesekindlust. Lisaks suurendab kovisioon ühtekuuluvustunnet, vähendab tööstressi ning läbipõlemist. Optimaalne kovisiooni grupi suurus on kuni 10 inimest. 

Küsi personaalset pakkumist!

Info

Prudens OÜ

Reg. kood: 14767188

E-post: info@prudens.ee

Telefon: +372 5684 9993