Stressikoolitus

Eesmärk: 

Koolituse eesmärkideks on:

  • harida koolitusel osalejaid stressi ja läbipõlemise olemusest ning väljendumisest nii emotsionaalsel, füüsilisel kui ka vaimsel tasandil;
  • näidata koolitusel osalejatele, kuidas mõtteprotsessid mõjutavad inimese heaolu ning kuidas läbi oma mõtlemise muutmise on võimalik ka stressi leevendada ning seeläbi ka oma enesetunnet parandada;
  • õpetada koolitusel osalenutele praktilisi lõdvestustehnikaid nagu visualiseerimine, mis aitaksid igapäevaselt stressiga toime tulla; õpetada osalenutele efektiivseid enesekehtestamise võtteid, et inimestevaheliste stressi tekitavate olukordadega paremini toime tulla;
  • harida töökollektiivi organisatoorsetest stressi faktoritest nagu vastastikune toetamine ning rollide selgepiiriline jaotus.

Sihtgrupp: 

Meditsiini-, hariduse-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, klienditeeninduse jms valdkonna töötajad

Põhilised õpiväljundid:
Teab põhilisi stressi teooriaid; oskab ära tunda põhilisi stressi- ja läbipõlemise sümptomid; mõistab stressi allikaid organisatoorsel tasandil; oskab analüüsida enda mõtteid ning tuvastada mõttevigu; tunneb vähemalt 3 enesekehtestamise võtet; teadvustab eluviiside mõju stressile; tunneb vähemalt 3 praktilist stressi juhtimise tehnikat.

Koolituse kestvus on 5 akadeemilist tundi. Oleme paindlikud koolituse sisu ja koolituse kestvuse osas.

Vaata õppekava

PS! Koolitust on võimalik tellida ka videosilla vahendusel (Zoom, Skype) läbi viidava veebikoolitusena.

Lisateenused

1. Kovisioon: Kujutab endast juhendatud grupiarutelu. Kovisiooni käigus valitakse hääletuse abil grupi poolt välja üks töökeskkonnas esinev probleemne juhtum ning hakatakse sellele seejärel lahendusi leidma. Juhtumi ühisel analüüsimisel saavad osalejad jagada oma kogemusi, mõtteid ja nõuandeid sarnastes olukordades tulevikus paremini toime tulemiseks. Kovisioon kestvus on 1,5h ja grupi maksimaalne suurus 10 inimest.

Küsi personaalset pakkumist!

Info

Prudens OÜ

Reg. kood: 14767188

E-post: info@prudens.ee

Telefon: +372 5684 9993