100%
Hetkel maailmas toimuv on nii mõnelegi meist toonud kaasa uudseid probleemolukordi ja pannud situatsioonidesse, milles ei oleks end eal suutnud ette kujutada. Kuigi inimeste probleemid võivad oma sisult ja vormilt suuresti erineda, järgib probleemide lahenduskäik tavaliselt üldist ja kindlat seaduspära. Probleemile esimese mõttesse tuleva- või kõige lihtsamini rakendatava lahenduse valik võib olla ahvatlev, kuid mille mõju võib osutuda ajutiseks või salakavalalt probleemi hoopis süvendavaks. Artikli lõpust leiad ka probleemilahenduse töölehe. 
Probleemilahendus (1)
Artikli autorid: ,

Probleemilahendus kui stressi leevenduse tehnika

Mõnele võivad järgnevad probleemi lahendamise sammud tunduda intuitiivsed ning lausa iseenesest mõistetavad, mille üle on mul ainult hea meel. Siiski on elu näidanud, et pingelisel hetkel kipuvad põhitõed- ja meetodid ununema. 

  1. Defineeri  probleem

Enne  probleemi defineerimist võib see tunduda segane ja hägune. Probleemi kirja panemine aitab  informatsiooni organiseerida, probleemi uue nurga alt näha ning tuvastada selle kõige olulisemad aspektid. Selles faasis küsi endalt: Millal ja mis olukordades probleem esineb? Mis on probleemi põhjustajaks? Kaalu nii enda käitumist kui ka väliseid tegureid/faktoreid. 

Seejärel pane probleem kirja sõnastades see võimalikult põhjalikult ja täpselt.

  1. Teosta ajurünnak

Genereeri probleemile võimalikult palju erinevaid lahendusi (soovitavalt vähemalt kolm). Ilma alternatiive kaalumata võib juhtuda esialgsesse probleemilahenduse ideesse kinni jäämine. Probleemi lahenduseks sobib tavaliselt aga mitu varianti ning esimene pähe tulev lahendus ei pruugi alati kõige paremaks osutuda.  

  1. Kaalu probleemilahenduste plusse ja miinuseid ning vali välja parim lahendus

Kõigepealt vabane lahendustest, mis näivad kohe esmapilgul ebaefektiivsed või ebapraktilised. Seejärel kaalutle sõelale jäänud lahenduste plusse ja miinuseid kirjutades need iga probleemi juurde eraldi lahtritesse (probleemilahenduse töölehe leiad artikli lõpust). Selles staadiumis võib tulla mõnele uuele ja veel paremale lahendusele või avastada, et mõistlik oleks mõnda lahendust omavahel kombineerida. 

Raskuste esinemisel erinevate lahenduste plusside ja miinuste kaalumisel, võib juhinduda järgnevatest küsimustest: Kas see on pika-ajaline või lühiajaline lahendus? Kui tõenäoliselt  selle lahenduse täide viin? Kuidas see lahendus teisi inimesi mõjutab?

  1. Vii lahendus ellu

Selleks, et olla kindlam, et lahenduse realiseerub, on mõistlik arutleda,millal ja kuidas lahendust teostatakse. Mõni tegevus vajab elluviimiseks kindlat aega või on seotud mõne teise konkreetse sündmuse juhtumisega. Kui lahendusel on rohkem kui üks samm, pane kirja kõik sammud, mida lahenduse edukaks rakendamiseks vaja teha on.

  1. Reflekteerimine ehk lahenduse efektiivsuse analüüsimine

Viimaks, pärast lahenduse elluviimist, on aeg lahendust analüüsida ja mõelda sellele, mis toimis ja mis mitte Isegi kui probleemi puhul oli tegemist ühekordse sündmusega, on lahendusest tõenäoliselt ikka midagi õppida. Võta hetk, et reflekteerida probleemija enda lahenduskäigu üle vastates küsimustele: Mil viisil oli minu lahendus efektiivne? Mil viisil oli minu lahendus ebaefektiivne? Kui ma saaksin ajas tagasi minna, siis mida teeksin antud probleemi lahendamisel teistmoodi? Mis nõuandeid annaksin ma kellelegi teisele, kes sarnase probleemi küüsis on?

Probleemilahenduse tööleht

Jaga seda postitust:

Emotsioonide regulatsioon – Mida see endast kujutab?

Emotsioonide regulatsioon on oskus, mis tuleb kasuks kõiksugustes olukordades – olgu siis tööl, suhetes või raskete elusündmuste korral. Kuigi inimesed erinevad oma oskuse poolest emotsioone reguleerida, saab seda oskust õnneks õppida ja arendada. ...

Loe edasi »

Isiklikud tugevused – meie kõigi supervõimed

“Mis on sinu tugevused?” on küsimus, mida võime kuulda nii mõnelgi tööintervjuul. Kuigi pealtnäha võib olla tegu formaalse küsimusega, mida esitatakse rohkem moe pärast, on selle taga sellegipoolest oluline mõte ja ressurss....

Loe edasi »

Kuidas digiväsimusega toime tulla?

Digiväsimus on miski, millega oleme arvatavasti kõik ühel või teisel hetkel tihedalt kokku puutunud ja tundnud, et oleme nutiseadmete kasutamisest ja videokõnedes istumisest kurnatud. Kuidas sellise seisundiga aga paremini toime tulla?...

Loe edasi »

Kuidas ennast motiveerida?

Motivatsiooni kadumine või puudumine võib olla frustreeriv ja väsitav kogemus. Selle hoidmine keerulistel aegadel võib tunduda suisa saavutamatu eesmärk. Siiski on see võimalik....

Loe edasi »

Kuidas töötajana tööst haaratust suurendada?

Tööst haaratus mängib olulist rolli selles, et töötaja oleks motiveeritud ja pühendunud. Pea keegi meist ei suuda olla püsivalt motiveeritud – kuid kui tunda võimalusi, kuidas iseenda tööst haaratust suurendada, on lihtsam ennetada ja leevendada olukordi, kus tööle minemine ei tundu nii tähenduslik ja kaasahaarav. Just sellega aitamegi käesolevas artiklis lähemalt tegeleda....

Loe edasi »

Tööst haaratuse suurendamine organisatsioonis

Kõrge tööst haaratusega inimese jaoks seostuvad oma töökoha ja igapäevase tegutsemisega sellised märksõnad nagu pühendumus, entusiasm, süvenemine ja energia. Kuid mida tööst haaratus õigupoolest tähendab ja kuidas seda nähtust oma organisatsioonis kultiveerida?...

Loe edasi »

5 praktilist lõõgastustehnikat

Me kõik oleme vahel stressis ja pinges – mõnikord ka ise sellest endale aru andmata. Tähelepanuta jäänud pingetunne võib märkamatult kuhjuda ja viia läbipõlemiseni. Üks hea viis seda ennetada on aegsasti lõõgastumistehnikaid õppida ja neid regulaarselt praktiseerida. Annamegi mõnest sellisest võttest siinses artiklis ülevaate....

Loe edasi »

Väärtused: töökollektiivi edu alustalad

Ausus, õiglus, õnn, koostöö, areng… Need on vaid mõned paljudest märksõnadest, mis seostuvad väärtuste mõistega. Just väärtused on need mõjurid, mis suuresti meie käitumist ja püüdlusi suunavad – vahel ei pruugi me seda endale aga isegi teadvustada. Mida väärtused endast siiski kujutavad ja kuidas neid enda kasuks tööle panna? Miks on need olulised töökollektiivi seisukohalt? Uurime seda teemat käesolevas artiklis veidi lähemalt....

Loe edasi »

Läbipõlemine – kuidas ära tunda läbipõlenud töötajat?

“Ma olen ületöötanud, ülekoormatud ja iga päevaga järjest enam masendunud. Olen kaotanud igasuguse motivatsiooni tööd teha! Vahel mõtlen, et võiks kõigele käega lüüa ja ameti lihtsalt maha panna.” Suure tõenäosusega oled sarnaseid mõtteid kuulnud mõne oma sõbra, töötaja või kolleegi suust. Võib-olla oled kunagi ka ise end mõnelt sääraselt väljaütlemiselt tabanud. See tähendab, et oled arvatavasti läbipõlemise teemaga juba ennegi kokku puutunud....

Loe edasi »

Kuidas vähendada töötajates tööstressi?

Töökeskkonnas esineb erinevaid tööga seotud stressoreid, mis vähendavad töötajatate heaolu ja efektiivsust. Nende ohjamiseks on võimalik rakendada sekkumistehnikaid, millest saab järgnevas artiklis ülevaate....

Loe edasi »

Probleemilahendus kui stressi leevenduse tehnika

Hetkel maailmas toimuv on nii mõnelegi meist toonud kaasa uudseid probleemolukordi ja pannud situatsioonidesse, milles ei oleks end eal suutnud ette kujutada. Kuigi inimeste probleemid võivad oma sisult ja vormilt suuresti erineda, järgib probleemide lahenduskäik tavaliselt üldist ja kindlat seaduspära. Probleemile esimese mõttesse tuleva- või kõige lihtsamini rakendatava lahenduse valik võib olla ahvatlev, kuid mille mõju võib osutuda ajutiseks või salakavalalt probleemi hoopis süvendavaks. Artikli lõpust leiad ka probleemilahenduse töölehe. ...

Loe edasi »

Kuidas saab tööandja maandada töötajate vaimse tervise probleeme ning tagada töötajate heaolu?

Sotsiaalministeerium avaldas 2019. aasta augustikuus “Töökeskkonna vaimse tervise analüüsi”. Analüüsi üheks oluliseks eesmärgiks oli toetada tööandjaid töötajate vaimsete häirete ennetamisel ja töökeskkonnas esinevate psühhosotsiaalsete riskide maandamisel. Siin blogipostituses teen analüüsist kokkuvõtte eelnimetatud eesmärkide valguses ning leian vastused järgmistele olulistele küsimustele: Miks on oluline töötajate vaimse tervise eest hoolt kanda? Mida saab tööandja selleks ära teha? Kuidas suurendada töötajate heaolu?...

Loe edasi »

Kliinilise psühholoogi vastuvõtt

Stressikoolitus

Motivatsioonikoolitus

Suhtluskoolitus

Enesekehtestamise koolitus

Säilenõtkuse koolitus

Emotsioonide regulatsiooni koolitus