100%

Probleemilahendus kui stressi leevenduse tehnika

Hetkel maailmas toimuv on nii mõnelegi meist toonud kaasa uudseid probleemolukordi ja pannud situatsioonidesse, milles ei oleks end eal suutnud ette kujutada. Kuigi inimeste probleemid võivad oma sisult ja vormilt suuresti erineda, järgib probleemide lahenduskäik tavaliselt üldist ja kindlat seaduspära. Probleemile esimese mõttesse tuleva- või kõige lihtsamini rakendatava lahenduse valik võib olla ahvatlev, kuid mille mõju võib osutuda ajutiseks või salakavalalt probleemi hoopis süvendavaks. Artikli lõpust leiad ka probleemilahenduse töölehe. 
Probleemilahendus (1)
Pärtel Poopuu

Pärtel Poopuu

Mõnele võivad järgnevad probleemi lahendamise sammud tunduda intuitiivsed ning lausa iseenesest mõistetavad, mille üle on mul ainult hea meel. Siiski on elu näidanud, et pingelisel hetkel kipuvad põhitõed- ja meetodid ununema. 

  1. Defineeri  probleem

Enne  probleemi defineerimist võib see tunduda segane ja hägune. Probleemi kirja panemine aitab  informatsiooni organiseerida, probleemi uue nurga alt näha ning tuvastada selle kõige olulisemad aspektid. Selles faasis küsi endalt: Millal ja mis olukordades probleem esineb? Mis on probleemi põhjustajaks? Kaalu nii enda käitumist kui ka väliseid tegureid/faktoreid. 

Seejärel pane probleem kirja sõnastades see võimalikult põhjalikult ja täpselt.

  1. Teosta ajurünnak

Genereeri probleemile võimalikult palju erinevaid lahendusi (soovitavalt vähemalt kolm). Ilma alternatiive kaalumata võib juhtuda esialgsesse probleemilahenduse ideesse kinni jäämine. Probleemi lahenduseks sobib tavaliselt aga mitu varianti ning esimene pähe tulev lahendus ei pruugi alati kõige paremaks osutuda.  

  1. Kaalu probleemilahenduste plusse ja miinuseid ning vali välja parim lahendus

Kõigepealt vabane lahendustest, mis näivad kohe esmapilgul ebaefektiivsed või ebapraktilised. Seejärel kaalutle sõelale jäänud lahenduste plusse ja miinuseid kirjutades need iga probleemi juurde eraldi lahtritesse (probleemilahenduse töölehe leiad artikli lõpust). Selles staadiumis võib tulla mõnele uuele ja veel paremale lahendusele või avastada, et mõistlik oleks mõnda lahendust omavahel kombineerida. 

Raskuste esinemisel erinevate lahenduste plusside ja miinuste kaalumisel, võib juhinduda järgnevatest küsimustest: Kas see on pika-ajaline või lühiajaline lahendus? Kui tõenäoliselt  selle lahenduse täide viin? Kuidas see lahendus teisi inimesi mõjutab?

  1. Vii lahendus ellu

Selleks, et olla kindlam, et lahenduse realiseerub, on mõistlik arutleda,millal ja kuidas lahendust teostatakse. Mõni tegevus vajab elluviimiseks kindlat aega või on seotud mõne teise konkreetse sündmuse juhtumisega. Kui lahendusel on rohkem kui üks samm, pane kirja kõik sammud, mida lahenduse edukaks rakendamiseks vaja teha on.

  1. Reflekteerimine ehk lahenduse efektiivsuse analüüsimine

Viimaks, pärast lahenduse elluviimist, on aeg lahendust analüüsida ja mõelda sellele, mis toimis ja mis mitte Isegi kui probleemi puhul oli tegemist ühekordse sündmusega, on lahendusest tõenäoliselt ikka midagi õppida. Võta hetk, et reflekteerida probleemija enda lahenduskäigu üle vastates küsimustele: Mil viisil oli minu lahendus efektiivne? Mil viisil oli minu lahendus ebaefektiivne? Kui ma saaksin ajas tagasi minna, siis mida teeksin antud probleemi lahendamisel teistmoodi? Mis nõuandeid annaksin ma kellelegi teisele, kes sarnase probleemi küüsis on?

Probleemilahenduse tööleht

Jaga seda postitust:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kommentaarid

Halva uudise lugemine rikub tuju ka järgmisel päeval

Inimene on evolutsiooni tulemusel arenenud reageerima tugevamalt negatiivsele infole ehk ohule. Arvestades, et paljude negatiivsete uudiste teadmine ei muuda meie elu aga kuidagi, tasuks enne sensatsiooniliselt kõlaval pealkirjal klõpsamist mõelda, ega me sellega endale hoopis karuteenet tee....

Loe edasi »

Kuidas ära tunda läbipõlenud töötajat?

“Ma olen ületöötanud, ülekoormatud ja iga päevaga järjest enam masendunud. Olen kaotanud igasuguse motivatsiooni tööd teha! Vahel mõtlen, et võiks kõigele käega lüüa ja ameti lihtsalt maha panna.” Suure tõenäosusega oled sarnaseid mõtteid kuulnud mõne oma sõbra, töötaja või kolleegi suust. Võib-olla oled kunagi ka ise end mõnelt sääraselt väljaütlemiselt tabanud. See tähendab, et oled arvatavasti läbipõlemise teemaga juba ennegi kokku puutunud....

Loe edasi »

Halvad uudised tekitavad stressi ja teevad õnnetuks

Evolutsioon on häälestanud meie psüühika ohtude suhtes valvas olema. Moodsas maailmas on uudised üks oluline allikas, kust leida võimalike ohtude kohta infot. Eelsoodumus ohte märgata on üks põhjus, miks negatiivsed uudised meie tähelepanu haaravad. See omakorda aitab mõista, miks meediaväljaanded negatiivseid uudiseid meelsasti pakuvad....

Loe edasi »

Probleemilahendus kui stressi leevenduse tehnika

Hetkel maailmas toimuv on nii mõnelegi meist toonud kaasa uudseid probleemolukordi ja pannud situatsioonidesse, milles ei oleks end eal suutnud ette kujutada. Kuigi inimeste probleemid võivad oma sisult ja vormilt suuresti erineda, järgib probleemide lahenduskäik tavaliselt üldist ja kindlat seaduspära. Probleemile esimese mõttesse tuleva- või kõige lihtsamini rakendatava lahenduse valik võib olla ahvatlev, kuid mille mõju võib osutuda ajutiseks või salakavalalt probleemi hoopis süvendavaks. Artikli lõpust leiad ka probleemilahenduse töölehe. ...

Loe edasi »