100%
Hetkel maailmas toimuv on nii mõnelegi meist toonud kaasa uudseid probleemolukordi ja pannud situatsioonidesse, milles ei oleks end eal suutnud ette kujutada. Kuigi inimeste probleemid võivad oma sisult ja vormilt suuresti erineda, järgib probleemide lahenduskäik tavaliselt üldist ja kindlat seaduspära. Probleemile esimese mõttesse tuleva- või kõige lihtsamini rakendatava lahenduse valik võib olla ahvatlev, kuid mille mõju võib osutuda ajutiseks või salakavalalt probleemi hoopis süvendavaks. Artikli lõpust leiad ka probleemilahenduse töölehe. 
Probleemilahendus (1)
Pärtel Poopuu

Pärtel Poopuu

Probleemilahendus kui stressi leevenduse tehnika

Mõnele võivad järgnevad probleemi lahendamise sammud tunduda intuitiivsed ning lausa iseenesest mõistetavad, mille üle on mul ainult hea meel. Siiski on elu näidanud, et pingelisel hetkel kipuvad põhitõed- ja meetodid ununema. 

 1. Defineeri  probleem

Enne  probleemi defineerimist võib see tunduda segane ja hägune. Probleemi kirja panemine aitab  informatsiooni organiseerida, probleemi uue nurga alt näha ning tuvastada selle kõige olulisemad aspektid. Selles faasis küsi endalt: Millal ja mis olukordades probleem esineb? Mis on probleemi põhjustajaks? Kaalu nii enda käitumist kui ka väliseid tegureid/faktoreid. 

Seejärel pane probleem kirja sõnastades see võimalikult põhjalikult ja täpselt.

 1. Teosta ajurünnak

Genereeri probleemile võimalikult palju erinevaid lahendusi (soovitavalt vähemalt kolm). Ilma alternatiive kaalumata võib juhtuda esialgsesse probleemilahenduse ideesse kinni jäämine. Probleemi lahenduseks sobib tavaliselt aga mitu varianti ning esimene pähe tulev lahendus ei pruugi alati kõige paremaks osutuda.  

 1. Kaalu probleemilahenduste plusse ja miinuseid ning vali välja parim lahendus

Kõigepealt vabane lahendustest, mis näivad kohe esmapilgul ebaefektiivsed või ebapraktilised. Seejärel kaalutle sõelale jäänud lahenduste plusse ja miinuseid kirjutades need iga probleemi juurde eraldi lahtritesse (probleemilahenduse töölehe leiad artikli lõpust). Selles staadiumis võib tulla mõnele uuele ja veel paremale lahendusele või avastada, et mõistlik oleks mõnda lahendust omavahel kombineerida. 

Raskuste esinemisel erinevate lahenduste plusside ja miinuste kaalumisel, võib juhinduda järgnevatest küsimustest: Kas see on pika-ajaline või lühiajaline lahendus? Kui tõenäoliselt  selle lahenduse täide viin? Kuidas see lahendus teisi inimesi mõjutab?

 1. Vii lahendus ellu

Selleks, et olla kindlam, et lahenduse realiseerub, on mõistlik arutleda,millal ja kuidas lahendust teostatakse. Mõni tegevus vajab elluviimiseks kindlat aega või on seotud mõne teise konkreetse sündmuse juhtumisega. Kui lahendusel on rohkem kui üks samm, pane kirja kõik sammud, mida lahenduse edukaks rakendamiseks vaja teha on.

 1. Reflekteerimine ehk lahenduse efektiivsuse analüüsimine

Viimaks, pärast lahenduse elluviimist, on aeg lahendust analüüsida ja mõelda sellele, mis toimis ja mis mitte Isegi kui probleemi puhul oli tegemist ühekordse sündmusega, on lahendusest tõenäoliselt ikka midagi õppida. Võta hetk, et reflekteerida probleemija enda lahenduskäigu üle vastates küsimustele: Mil viisil oli minu lahendus efektiivne? Mil viisil oli minu lahendus ebaefektiivne? Kui ma saaksin ajas tagasi minna, siis mida teeksin antud probleemi lahendamisel teistmoodi? Mis nõuandeid annaksin ma kellelegi teisele, kes sarnase probleemi küüsis on?

Probleemilahenduse tööleht

Jaga seda postitust:

Kommentaarid

 • […] Lisaks lõõgastusharjutustele on olemas aga ka aktiivsemaid viise stressi maandamiseks – näiteks juhul, kui olukorda on võimalik aktiivselt lahendada ja emotsioonid (enam) enda alla ei ähvarda matta. Sel juhul võib kasutada näiteks probleemilahendustehnikat, millest oleme juba varasemalt kirjutanud siin. […]

 • […] probleemid, võib olla suurt kasu nende efektiivsest lahendamisest. Seejuures tuleb appi probleemilahendusmeetod, mille käigus tuleb sõnastada probleem, korraldada lahendustele suunatud ajurünnak, ning kaaluda […]

Isiklikud tugevused – meie kõigi supervõimed

“Mis on sinu tugevused?” on küsimus, mida võime kuulda nii mõnelgi tööintervjuul. Kuigi pealtnäha võib olla tegu formaalse küsimusega, mida esitatakse rohkem moe pärast, on selle taga sellegipoolest oluline mõte ja ressurss....

Loe edasi »

Depressioon – mida see endast kujutab?

Depressioon on seisund, mida iseloomustab vähemalt kaks nädalat kestnud alanenud meeleolu, lisaks esinevad sageli energiapuudus ja võimetus midagi nautida. Igal inimesel võib depressioon avalduda erineval...

Loe edasi »

Kuidas digiväsimusega toime tulla?

Digiväsimus on emotsionaalne ja füüsiline väsimus, mille toob endaga kaasa pidev nutiseadmete kasutamine⁽¹⁾⁽²⁾. Kuigi nutiseadmete laialdane kasutamine on olnud juba mõnda aega levinud, kasvas see...

Loe edasi »

Kuidas ennast motiveerida?

Motivatsiooni kadumine või puudumine võib olla frustreeriv ja väsitav kogemus. Selle hoidmine keerulistel aegadel võib tunduda suisa saavutamatu eesmärk. Siiski on see võimalik....

Loe edasi »

Kuidas töötajana tööst haaratust suurendada?

Tööst haaratus mängib olulist rolli selles, et töötaja oleks motiveeritud ja pühendunud. Pea keegi meist ei suuda olla püsivalt motiveeritud – kuid kui tunda võimalusi, kuidas iseenda tööst haaratust suurendada, on lihtsam ennetada ja leevendada olukordi, kus tööle minemine ei tundu nii tähenduslik ja kaasahaarav. Just sellega aitamegi käesolevas artiklis lähemalt tegeleda....

Loe edasi »

Tööst haaratuse suurendamine organisatsioonis

Kõrge tööst haaratusega inimese jaoks seostuvad oma töökoha ja igapäevase tegutsemisega sellised märksõnad nagu pühendumus, entusiasm, süvenemine ja energia. Kuid mida tööst haaratus õigupoolest tähendab ja kuidas seda nähtust oma organisatsioonis kultiveerida?...

Loe edasi »

5 praktilist lõõgastustehnikat

Me kõik oleme vahel stressis ja pinges – mõnikord ka ise sellest endale aru andmata. Tähelepanuta jäänud pingetunne võib märkamatult kuhjuda ja viia läbipõlemiseni. Üks hea viis seda ennetada on aegsasti lõõgastumistehnikaid õppida ja neid regulaarselt praktiseerida. Annamegi mõnest sellisest võttest siinses artiklis ülevaate....

Loe edasi »

Väärtused: töökollektiivi edu alustalad

Ausus, õiglus, õnn, koostöö, areng… Need on vaid mõned paljudest märksõnadest, mis seostuvad väärtuste mõistega. Just väärtused on need mõjurid, mis suuresti meie käitumist ja püüdlusi suunavad – vahel ei pruugi me seda endale aga isegi teadvustada. Mida väärtused endast siiski kujutavad ja kuidas neid enda kasuks tööle panna? Miks on need olulised töökollektiivi seisukohalt? Uurime seda teemat käesolevas artiklis veidi lähemalt....

Loe edasi »

Halva uudise lugemine rikub tuju ka järgmisel päeval

Inimene on evolutsiooni tulemusel arenenud reageerima tugevamalt negatiivsele infole ehk ohule. Arvestades, et paljude negatiivsete uudiste teadmine ei muuda meie elu aga kuidagi, tasuks enne sensatsiooniliselt kõlaval pealkirjal klõpsamist mõelda, ega me sellega endale hoopis karuteenet tee....

Loe edasi »

Läbipõlemine – kuidas ära tunda läbipõlenud töötajat?

“Ma olen ületöötanud, ülekoormatud ja iga päevaga järjest enam masendunud. Olen kaotanud igasuguse motivatsiooni tööd teha! Vahel mõtlen, et võiks kõigele käega lüüa ja ameti lihtsalt maha panna.” Suure tõenäosusega oled sarnaseid mõtteid kuulnud mõne oma sõbra, töötaja või kolleegi suust. Võib-olla oled kunagi ka ise end mõnelt sääraselt väljaütlemiselt tabanud. See tähendab, et oled arvatavasti läbipõlemise teemaga juba ennegi kokku puutunud....

Loe edasi »

Kuidas vähendada töötajates tööstressi?

Töökeskkonnas esineb erinevaid tööga seotud stressoreid, mis vähendavad töötajatate heaolu ja efektiivsust. Nende ohjamiseks on võimalik rakendada sekkumistehnikaid, millest saab järgnevas artiklis ülevaate....

Loe edasi »

Halvad uudised tekitavad stressi ja teevad õnnetuks

Evolutsioon on häälestanud meie psüühika ohtude suhtes valvas olema. Moodsas maailmas on uudised üks oluline allikas, kust leida võimalike ohtude kohta infot. Eelsoodumus ohte märgata on üks põhjus, miks negatiivsed uudised meie tähelepanu haaravad. See omakorda aitab mõista, miks meediaväljaanded negatiivseid uudiseid meelsasti pakuvad....

Loe edasi »

Probleemilahendus kui stressi leevenduse tehnika

Hetkel maailmas toimuv on nii mõnelegi meist toonud kaasa uudseid probleemolukordi ja pannud situatsioonidesse, milles ei oleks end eal suutnud ette kujutada. Kuigi inimeste probleemid võivad oma sisult ja vormilt suuresti erineda, järgib probleemide lahenduskäik tavaliselt üldist ja kindlat seaduspära. Probleemile esimese mõttesse tuleva- või kõige lihtsamini rakendatava lahenduse valik võib olla ahvatlev, kuid mille mõju võib osutuda ajutiseks või salakavalalt probleemi hoopis süvendavaks. Artikli lõpust leiad ka probleemilahenduse töölehe. ...

Loe edasi »

Kuidas saab tööandja maandada töötajate vaimse tervise probleeme ning tagada töötajate heaolu?

Sotsiaalministeerium avaldas 2019. aasta augustikuus “Töökeskkonna vaimse tervise analüüsi”. Analüüsi üheks oluliseks eesmärgiks oli toetada tööandjaid töötajate vaimsete häirete ennetamisel ja töökeskkonnas esinevate psühhosotsiaalsete riskide maandamisel. Siin blogipostituses teen analüüsist kokkuvõtte eelnimetatud eesmärkide valguses ning leian vastused järgmistele olulistele küsimustele: Miks on oluline töötajate vaimse tervise eest hoolt kanda? Mida saab tööandja selleks ära teha? Kuidas suurendada töötajate heaolu?...

Loe edasi »

Probleemilahendus kui stressi leevenduse tehnika

Hetkel maailmas toimuv on nii mõnelegi meist toonud kaasa uudseid probleemolukordi ja pannud situatsioonidesse, milles ei oleks end eal suutnud ette kujutada. Kuigi inimeste probleemid võivad oma sisult ja vormilt suuresti erineda, järgib probleemide lahenduskäik tavaliselt üldist ja kindlat seaduspära. Probleemile esimese mõttesse tuleva- või kõige lihtsamini rakendatava lahenduse valik võib olla ahvatlev, kuid mille mõju võib osutuda ajutiseks või salakavalalt probleemi hoopis süvendavaks. Artikli lõpust leiad ka probleemilahenduse töölehe. 
Probleemilahendus (1)
Pärtel Poopuu

Pärtel Poopuu

Mõnele võivad järgnevad probleemi lahendamise sammud tunduda intuitiivsed ning lausa iseenesest mõistetavad, mille üle on mul ainult hea meel. Siiski on elu näidanud, et pingelisel hetkel kipuvad põhitõed- ja meetodid ununema. 

 1. Defineeri  probleem

Enne  probleemi defineerimist võib see tunduda segane ja hägune. Probleemi kirja panemine aitab  informatsiooni organiseerida, probleemi uue nurga alt näha ning tuvastada selle kõige olulisemad aspektid. Selles faasis küsi endalt: Millal ja mis olukordades probleem esineb? Mis on probleemi põhjustajaks? Kaalu nii enda käitumist kui ka väliseid tegureid/faktoreid. 

Seejärel pane probleem kirja sõnastades see võimalikult põhjalikult ja täpselt.

 1. Teosta ajurünnak

Genereeri probleemile võimalikult palju erinevaid lahendusi (soovitavalt vähemalt kolm). Ilma alternatiive kaalumata võib juhtuda esialgsesse probleemilahenduse ideesse kinni jäämine. Probleemi lahenduseks sobib tavaliselt aga mitu varianti ning esimene pähe tulev lahendus ei pruugi alati kõige paremaks osutuda.  

 1. Kaalu probleemilahenduste plusse ja miinuseid ning vali välja parim lahendus

Kõigepealt vabane lahendustest, mis näivad kohe esmapilgul ebaefektiivsed või ebapraktilised. Seejärel kaalutle sõelale jäänud lahenduste plusse ja miinuseid kirjutades need iga probleemi juurde eraldi lahtritesse (probleemilahenduse töölehe leiad artikli lõpust). Selles staadiumis võib tulla mõnele uuele ja veel paremale lahendusele või avastada, et mõistlik oleks mõnda lahendust omavahel kombineerida. 

Raskuste esinemisel erinevate lahenduste plusside ja miinuste kaalumisel, võib juhinduda järgnevatest küsimustest: Kas see on pika-ajaline või lühiajaline lahendus? Kui tõenäoliselt  selle lahenduse täide viin? Kuidas see lahendus teisi inimesi mõjutab?

 1. Vii lahendus ellu

Selleks, et olla kindlam, et lahenduse realiseerub, on mõistlik arutleda,millal ja kuidas lahendust teostatakse. Mõni tegevus vajab elluviimiseks kindlat aega või on seotud mõne teise konkreetse sündmuse juhtumisega. Kui lahendusel on rohkem kui üks samm, pane kirja kõik sammud, mida lahenduse edukaks rakendamiseks vaja teha on.

 1. Reflekteerimine ehk lahenduse efektiivsuse analüüsimine

Viimaks, pärast lahenduse elluviimist, on aeg lahendust analüüsida ja mõelda sellele, mis toimis ja mis mitte Isegi kui probleemi puhul oli tegemist ühekordse sündmusega, on lahendusest tõenäoliselt ikka midagi õppida. Võta hetk, et reflekteerida probleemija enda lahenduskäigu üle vastates küsimustele: Mil viisil oli minu lahendus efektiivne? Mil viisil oli minu lahendus ebaefektiivne? Kui ma saaksin ajas tagasi minna, siis mida teeksin antud probleemi lahendamisel teistmoodi? Mis nõuandeid annaksin ma kellelegi teisele, kes sarnase probleemi küüsis on?

Probleemilahenduse tööleht

Jaga seda postitust:

Kommentaarid

 • […] Lisaks lõõgastusharjutustele on olemas aga ka aktiivsemaid viise stressi maandamiseks – näiteks juhul, kui olukorda on võimalik aktiivselt lahendada ja emotsioonid (enam) enda alla ei ähvarda matta. Sel juhul võib kasutada näiteks probleemilahendustehnikat, millest oleme juba varasemalt kirjutanud siin. […]

 • […] probleemid, võib olla suurt kasu nende efektiivsest lahendamisest. Seejuures tuleb appi probleemilahendusmeetod, mille käigus tuleb sõnastada probleem, korraldada lahendustele suunatud ajurünnak, ning kaaluda […]

Isiklikud tugevused – meie kõigi supervõimed

“Mis on sinu tugevused?” on küsimus, mida võime kuulda nii mõnelgi tööintervjuul. Kuigi pealtnäha võib olla tegu formaalse küsimusega, mida esitatakse rohkem moe pärast, on selle taga sellegipoolest oluline mõte ja ressurss....

Loe edasi »

Depressioon – mida see endast kujutab?

Depressioon on seisund, mida iseloomustab vähemalt kaks nädalat kestnud alanenud meeleolu, lisaks esinevad sageli energiapuudus ja võimetus midagi nautida. Igal inimesel võib depressioon avalduda erineval...

Loe edasi »

Kuidas digiväsimusega toime tulla?

Digiväsimus on emotsionaalne ja füüsiline väsimus, mille toob endaga kaasa pidev nutiseadmete kasutamine⁽¹⁾⁽²⁾. Kuigi nutiseadmete laialdane kasutamine on olnud juba mõnda aega levinud, kasvas see...

Loe edasi »

Kuidas ennast motiveerida?

Motivatsiooni kadumine või puudumine võib olla frustreeriv ja väsitav kogemus. Selle hoidmine keerulistel aegadel võib tunduda suisa saavutamatu eesmärk. Siiski on see võimalik....

Loe edasi »

Kuidas töötajana tööst haaratust suurendada?

Tööst haaratus mängib olulist rolli selles, et töötaja oleks motiveeritud ja pühendunud. Pea keegi meist ei suuda olla püsivalt motiveeritud – kuid kui tunda võimalusi, kuidas iseenda tööst haaratust suurendada, on lihtsam ennetada ja leevendada olukordi, kus tööle minemine ei tundu nii tähenduslik ja kaasahaarav. Just sellega aitamegi käesolevas artiklis lähemalt tegeleda....

Loe edasi »

Tööst haaratuse suurendamine organisatsioonis

Kõrge tööst haaratusega inimese jaoks seostuvad oma töökoha ja igapäevase tegutsemisega sellised märksõnad nagu pühendumus, entusiasm, süvenemine ja energia. Kuid mida tööst haaratus õigupoolest tähendab ja kuidas seda nähtust oma organisatsioonis kultiveerida?...

Loe edasi »

5 praktilist lõõgastustehnikat

Me kõik oleme vahel stressis ja pinges – mõnikord ka ise sellest endale aru andmata. Tähelepanuta jäänud pingetunne võib märkamatult kuhjuda ja viia läbipõlemiseni. Üks hea viis seda ennetada on aegsasti lõõgastumistehnikaid õppida ja neid regulaarselt praktiseerida. Annamegi mõnest sellisest võttest siinses artiklis ülevaate....

Loe edasi »

Väärtused: töökollektiivi edu alustalad

Ausus, õiglus, õnn, koostöö, areng… Need on vaid mõned paljudest märksõnadest, mis seostuvad väärtuste mõistega. Just väärtused on need mõjurid, mis suuresti meie käitumist ja püüdlusi suunavad – vahel ei pruugi me seda endale aga isegi teadvustada. Mida väärtused endast siiski kujutavad ja kuidas neid enda kasuks tööle panna? Miks on need olulised töökollektiivi seisukohalt? Uurime seda teemat käesolevas artiklis veidi lähemalt....

Loe edasi »

Halva uudise lugemine rikub tuju ka järgmisel päeval

Inimene on evolutsiooni tulemusel arenenud reageerima tugevamalt negatiivsele infole ehk ohule. Arvestades, et paljude negatiivsete uudiste teadmine ei muuda meie elu aga kuidagi, tasuks enne sensatsiooniliselt kõlaval pealkirjal klõpsamist mõelda, ega me sellega endale hoopis karuteenet tee....

Loe edasi »

Läbipõlemine – kuidas ära tunda läbipõlenud töötajat?

“Ma olen ületöötanud, ülekoormatud ja iga päevaga järjest enam masendunud. Olen kaotanud igasuguse motivatsiooni tööd teha! Vahel mõtlen, et võiks kõigele käega lüüa ja ameti lihtsalt maha panna.” Suure tõenäosusega oled sarnaseid mõtteid kuulnud mõne oma sõbra, töötaja või kolleegi suust. Võib-olla oled kunagi ka ise end mõnelt sääraselt väljaütlemiselt tabanud. See tähendab, et oled arvatavasti läbipõlemise teemaga juba ennegi kokku puutunud....

Loe edasi »

Kuidas vähendada töötajates tööstressi?

Töökeskkonnas esineb erinevaid tööga seotud stressoreid, mis vähendavad töötajatate heaolu ja efektiivsust. Nende ohjamiseks on võimalik rakendada sekkumistehnikaid, millest saab järgnevas artiklis ülevaate....

Loe edasi »

Halvad uudised tekitavad stressi ja teevad õnnetuks

Evolutsioon on häälestanud meie psüühika ohtude suhtes valvas olema. Moodsas maailmas on uudised üks oluline allikas, kust leida võimalike ohtude kohta infot. Eelsoodumus ohte märgata on üks põhjus, miks negatiivsed uudised meie tähelepanu haaravad. See omakorda aitab mõista, miks meediaväljaanded negatiivseid uudiseid meelsasti pakuvad....

Loe edasi »

Probleemilahendus kui stressi leevenduse tehnika

Hetkel maailmas toimuv on nii mõnelegi meist toonud kaasa uudseid probleemolukordi ja pannud situatsioonidesse, milles ei oleks end eal suutnud ette kujutada. Kuigi inimeste probleemid võivad oma sisult ja vormilt suuresti erineda, järgib probleemide lahenduskäik tavaliselt üldist ja kindlat seaduspära. Probleemile esimese mõttesse tuleva- või kõige lihtsamini rakendatava lahenduse valik võib olla ahvatlev, kuid mille mõju võib osutuda ajutiseks või salakavalalt probleemi hoopis süvendavaks. Artikli lõpust leiad ka probleemilahenduse töölehe. ...

Loe edasi »

Kuidas saab tööandja maandada töötajate vaimse tervise probleeme ning tagada töötajate heaolu?

Sotsiaalministeerium avaldas 2019. aasta augustikuus “Töökeskkonna vaimse tervise analüüsi”. Analüüsi üheks oluliseks eesmärgiks oli toetada tööandjaid töötajate vaimsete häirete ennetamisel ja töökeskkonnas esinevate psühhosotsiaalsete riskide maandamisel. Siin blogipostituses teen analüüsist kokkuvõtte eelnimetatud eesmärkide valguses ning leian vastused järgmistele olulistele küsimustele: Miks on oluline töötajate vaimse tervise eest hoolt kanda? Mida saab tööandja selleks ära teha? Kuidas suurendada töötajate heaolu?...

Loe edasi »