100%
“Mis on sinu tugevused?” on küsimus, mida võime kuulda nii mõnelgi tööintervjuul. Kuigi pealtnäha võib olla tegu formaalse küsimusega, mida esitatakse rohkem moe pärast, on selle taga sellegipoolest oluline mõte ja ressurss.
isikliud tugevused
Artikli autorid: ,

Isiklikud tugevused – meie kõigi supervõimed

Tugevused on meie iseloomuomadused, mis mõjutavad meie käitumist, mõtlemist ja tundeid positiivsel viisil⁽¹⁾. Need tulevad appi nii igapäevastes olukordades kui ka keerulistel hetkedel. Paraku kiputakse tihtipeale rohkem keskenduma oma arengukohtadele, mitte niivõrd olemasolevatele tugevustele ja ressurssidele. Positiivne psühholoogia on just nimelt see valdkond, mis peab oluliseks inimese juba olemasolevaid väärtusi, tugevusi ja muid omadusi, mis toetavad vaimset heaolu ja õitsengut⁽²⁾. On oluline, et hoiaksime meeles pöörata tähelepanu endale kui tervikule – mis tähendab seda, et fookuses ei ole mitte ainuüksi meie puudused, vaid ka meie tugevused.

Oma tugevuste tundmine võimaldab neid teadlikult rakendada nii tööl, suhetes, enesearengul kui ka muudes valdkondades. Tugevustele keskenduv mõtteviis aitab toetada motivatsiooni ja enesekindlust, jõustab teel oma eesmärkide poole ning suurendab haaratust oma tööst⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾. Kuigi ka oma arengukohtade tundmine on tähtis, on just nimelt meie tugevused need, mis aitavad vajalikus suunas liikuda ja areneda⁽⁶⁾

Oma tugevustest võib mõelda kui tööriistakastist, mis sisaldab erinevaid vahendeid erinevateks olukordadeks. Meie tugevused võivad aidata meil välja tulla depressioonist ja läbipõlemisest, toetada toimetulekul ärevuse ja stressiga – aga ka nende seisundite väljakujunemist ennetada⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾. Seda seetõttu, et oma tugevustega kontaktis olemine ning nende rutiinne rakendamine suurendab meie psühholoogilist vastupidavust.

Millised tugevused aga üldse olemas on? 

VIA tugevuste küsimustik toob välja 24 põhilist tugevust, mida on omakorda jaotatud 6 suurde kategooriasse⁽⁹⁾. Need on:

 • Tarkus ja teadmised
   1. Loomingulisus – võime mõelda välja uudseid viise ja lähenemisi
   2. Uudishimu – huvi erinevate kogemuste ja nähtuste vastu
   3. Avatus – võime näha asju erinevate nurkade alt
   4. Õpihimu – soov omandada uusi teadmisi ja oskusi
   5. Elutarkus – oskus pakkuda teistele sisukat nõu
 • Julgus
   1. Vaprus – väljakutsete, ohu ja keeruliste olukordadega silmitsi seismine
   2. Sihikindlus – asjade lõpule viimine, takistustele vaatamata
   3. Ausameelsus – ausus ja autentsus oma tegemistes
   4. Elujõulisus – energiline ja rõõmsameelne vaade elule
 • Inimlikkus
   1. Armastus – lähedaste vastastikuste suhete hindamine 
   2. Lahkus – teiste eest hoolitsemine, nende aitamine ja toetamine
   3. Sotsiaalne intelligentsus – teiste emotsioonidest ja motivatsioonidest teadlik olemine, oskus sobituda erinevatesse sotsiaalsetesse olukordadesse
 • Õiglus
   1. Kogukond ja tiimitöö – panustamine tiimi tervikuna ja lojaalsus oma grupile
   2. Võrdne kohtlemine – kõigi inimeste aus ja õiglane kohtlemine, oma eelarvamustest ja hoiakutest sõltumata
   3. Juhtimine – grupiliikmete innustamine ja motiveerimine nendega suhteid rikkumata; ühistegevuste organiseerimine
 • Mõõdukus
   1. Andestamine – teiste inimeste puudujääkide aktsepteerimine ja tehtud vigade eest andestamine
   2. Tagasihoidlikkus – sõltumatus üleliigsest kiitusest, oskus enda olulisust mitte üle tähtsustada
   3. Ettevaatlikkus – oma otsuste läbimõtlemine ja liigsete riskide vältimine
   4. Enesekontroll – oskus ennast reguleerida ja distsipliini hoida
 • Kõikehõlmavus
  1. Ilu ja oskuslikkuse hindamine – oskus märgata ja hinnata ilu ja oskuslikkust erinevates valdkondades
  2. Tänulikkus – oskus märgata ja olla tänulik heade asjade eest; oskus tänulikkust ka väljendada
  3. Lootus ja optimism – tuleviku nägemine positiivses valguses; töötamine parima tuleviku nimel
  4. Huumor ja mängulisus – naeru, naljade ja huumori hindamine; oskus märgata asjade helgemat külge
  5. Vaimsus/spirituaalsus – oskus näha asju suures plaanis; arusaam elu ja enda rolli tähendusest suuremas pildis

Võimalik, et juba ainuüksi nimekirjale pilku heites võivad mõned märksõnad olla kõnekamad kui teised. Võib-olla meenuvad mõned olukorrad, kus oled neid omadusi enda juures märganud, võib-olla aga tuleb meelde, kuidas keegi on neid tugevusi sinu juures komplimendina välja toonud. Kui aga kõik märksõnad tunduvad omal moel tähenduslikud, on võimalik täita tasuta ingliskeelne tugevuste test, mis annab ülevaate nendest positiivsetest omadustest, mis testi täitja puhul eriti tugevalt avalduvad. See on suurepärane võimalus ennast lähemalt tundma õppida ning sellest lähtuvalt ka edaspidi otsuseid langetada – näiteks oma töö kohandamisel.

Kui sulle tuleb pähe mõni märksõna, mida ülalmainitud 24 tugevuse seas ei olnud ära toodud, kuid mis sind kirjeldab, on ka see igati okei – oluline on, et see märksõna kõnetaks just sind. 

Oleme omalt poolt välja toonud ka mõned küsimused, millele mõeldes saab oma tugevusi lähemalt kaardistada ning leida üles need olukorrad, kus tugevused on eriti selgelt avaldunud.

 • Millistes olukordades oled end tundnud kõige rohkem enda moodi? Mis olukorrad on sind jõustanud? Mis tugevusi sa neis olukordades rakendasid või enda juures märkasid?
 • Mida sa kõige enam naudid? Mõtle lähemalt mõnele konkreetsele olukorrale. Millised sinu omadused selles olukorras avalduvad?
 • Mida sa hästi teha oskad? Millised sinu omadused on sellistes olukordades esile tulnud?
 • Milliseid positiivseid omadusi on teised sinu juures välja toonud?
 • Mida sa saad teha, et oma tugevusi rohkem rakendada? Võid mõelda erinevate tegevuste, ülesannete ja ettevõtmiste peale, mis võiksid sinus just need omadused selgemini välja tuua (eelpool esitatud küsimused võivad olla abiks nende leidmisel).
 • Kui tihti sa oma tugevustele tähelepanu pöörad? 

Jaga seda postitust:

Emotsioonide regulatsioon – Mida see endast kujutab?

Emotsioonide regulatsioon on oskus, mis tuleb kasuks kõiksugustes olukordades – olgu siis tööl, suhetes või raskete elusündmuste korral. Kuigi inimesed erinevad oma oskuse poolest emotsioone reguleerida, saab seda oskust õnneks õppida ja arendada. ...

Loe edasi »

Isiklikud tugevused – meie kõigi supervõimed

“Mis on sinu tugevused?” on küsimus, mida võime kuulda nii mõnelgi tööintervjuul. Kuigi pealtnäha võib olla tegu formaalse küsimusega, mida esitatakse rohkem moe pärast, on selle taga sellegipoolest oluline mõte ja ressurss....

Loe edasi »

Kuidas digiväsimusega toime tulla?

Digiväsimus on miski, millega oleme arvatavasti kõik ühel või teisel hetkel tihedalt kokku puutunud ja tundnud, et oleme nutiseadmete kasutamisest ja videokõnedes istumisest kurnatud. Kuidas sellise seisundiga aga paremini toime tulla?...

Loe edasi »

Kuidas ennast motiveerida?

Motivatsiooni kadumine või puudumine võib olla frustreeriv ja väsitav kogemus. Selle hoidmine keerulistel aegadel võib tunduda suisa saavutamatu eesmärk. Siiski on see võimalik....

Loe edasi »

Kuidas töötajana tööst haaratust suurendada?

Tööst haaratus mängib olulist rolli selles, et töötaja oleks motiveeritud ja pühendunud. Pea keegi meist ei suuda olla püsivalt motiveeritud – kuid kui tunda võimalusi, kuidas iseenda tööst haaratust suurendada, on lihtsam ennetada ja leevendada olukordi, kus tööle minemine ei tundu nii tähenduslik ja kaasahaarav. Just sellega aitamegi käesolevas artiklis lähemalt tegeleda....

Loe edasi »

Tööst haaratuse suurendamine organisatsioonis

Kõrge tööst haaratusega inimese jaoks seostuvad oma töökoha ja igapäevase tegutsemisega sellised märksõnad nagu pühendumus, entusiasm, süvenemine ja energia. Kuid mida tööst haaratus õigupoolest tähendab ja kuidas seda nähtust oma organisatsioonis kultiveerida?...

Loe edasi »

5 praktilist lõõgastustehnikat

Me kõik oleme vahel stressis ja pinges – mõnikord ka ise sellest endale aru andmata. Tähelepanuta jäänud pingetunne võib märkamatult kuhjuda ja viia läbipõlemiseni. Üks hea viis seda ennetada on aegsasti lõõgastumistehnikaid õppida ja neid regulaarselt praktiseerida. Annamegi mõnest sellisest võttest siinses artiklis ülevaate....

Loe edasi »

Väärtused: töökollektiivi edu alustalad

Ausus, õiglus, õnn, koostöö, areng… Need on vaid mõned paljudest märksõnadest, mis seostuvad väärtuste mõistega. Just väärtused on need mõjurid, mis suuresti meie käitumist ja püüdlusi suunavad – vahel ei pruugi me seda endale aga isegi teadvustada. Mida väärtused endast siiski kujutavad ja kuidas neid enda kasuks tööle panna? Miks on need olulised töökollektiivi seisukohalt? Uurime seda teemat käesolevas artiklis veidi lähemalt....

Loe edasi »

Läbipõlemine – kuidas ära tunda läbipõlenud töötajat?

“Ma olen ületöötanud, ülekoormatud ja iga päevaga järjest enam masendunud. Olen kaotanud igasuguse motivatsiooni tööd teha! Vahel mõtlen, et võiks kõigele käega lüüa ja ameti lihtsalt maha panna.” Suure tõenäosusega oled sarnaseid mõtteid kuulnud mõne oma sõbra, töötaja või kolleegi suust. Võib-olla oled kunagi ka ise end mõnelt sääraselt väljaütlemiselt tabanud. See tähendab, et oled arvatavasti läbipõlemise teemaga juba ennegi kokku puutunud....

Loe edasi »

Kuidas vähendada töötajates tööstressi?

Töökeskkonnas esineb erinevaid tööga seotud stressoreid, mis vähendavad töötajatate heaolu ja efektiivsust. Nende ohjamiseks on võimalik rakendada sekkumistehnikaid, millest saab järgnevas artiklis ülevaate....

Loe edasi »

Probleemilahendus kui stressi leevenduse tehnika

Hetkel maailmas toimuv on nii mõnelegi meist toonud kaasa uudseid probleemolukordi ja pannud situatsioonidesse, milles ei oleks end eal suutnud ette kujutada. Kuigi inimeste probleemid võivad oma sisult ja vormilt suuresti erineda, järgib probleemide lahenduskäik tavaliselt üldist ja kindlat seaduspära. Probleemile esimese mõttesse tuleva- või kõige lihtsamini rakendatava lahenduse valik võib olla ahvatlev, kuid mille mõju võib osutuda ajutiseks või salakavalalt probleemi hoopis süvendavaks. Artikli lõpust leiad ka probleemilahenduse töölehe. ...

Loe edasi »

Kuidas saab tööandja maandada töötajate vaimse tervise probleeme ning tagada töötajate heaolu?

Sotsiaalministeerium avaldas 2019. aasta augustikuus “Töökeskkonna vaimse tervise analüüsi”. Analüüsi üheks oluliseks eesmärgiks oli toetada tööandjaid töötajate vaimsete häirete ennetamisel ja töökeskkonnas esinevate psühhosotsiaalsete riskide maandamisel. Siin blogipostituses teen analüüsist kokkuvõtte eelnimetatud eesmärkide valguses ning leian vastused järgmistele olulistele küsimustele: Miks on oluline töötajate vaimse tervise eest hoolt kanda? Mida saab tööandja selleks ära teha? Kuidas suurendada töötajate heaolu?...

Loe edasi »

Kliinilise psühholoogi vastuvõtt

Stressikoolitus

Motivatsioonikoolitus

Suhtluskoolitus

Enesekehtestamise koolitus

Säilenõtkuse koolitus

Emotsioonide regulatsiooni koolitus