Suhtlemiskoolitus

Suhtlemiskoolituse tutvustus

Kasutame suhtlemisoskusi igapäevaselt nii töö- kui eraelus ja võime vahel unustada, kui suurt rolli need võivad mängida olulistes valdkondades nagu karjäär, tiimitöö, isiklik heaolu ja konfliktisituatsioonid. Hea uudis on see, et oma suhtlemisoskusi on näiteks suhtlemiskoolituse abil võimalik analüüsida ja arendada ning tagada seeläbi efektiivsem kontakt teiste inimestega.

Tegeleme edukaks suhtlemiseks vajaminevate oskuste, näiteks kuulamise, peegeldamise, toetamise ja tagasisidestamise arendamisega. Testime enda suhtlejatüüpi, et selgitada välja aspektid, kuhu sekkuda ja mida edasi arendada. Käsitleme ka konflikti olemust ja selles navigeerimist. Kuna töö iseloom ja keskkond esitavad töötajatele erinevaid nõudmisi suhtlemisoskustes ja eneseväljenduses, saame koolituskava koostada just Teie soovidele ja vajadustele vastavalt.

Sihtgrupp: Teenindav tööpersonal; suuremad ja väiksemad töökollektiivid.

Miks tellida suhtlemiskoolituse just meilt?

Meie koolitused on erilised mitmel põhjusel. Esiteks lähtume teaduspõhisest maailmavaatest, mis tähendab, et meie koolitused põhinevad teadusmaailma uusimatel psühholoogilistel avastustel. Teaduspõhisuse tagamiseks teeme koostoööd ka Tartu Ülikooliga. 

Teiseks lähtume me koolitusi planeerides alati konkreetse ettevõtte vajadustest. Näiteks uurime enne koolituse läbiviimist, millised murekohad esinevad konkreetse ettevõtte valdkonna töös ning koostame koolituse probleemseid aspekte arvesse võttes. 

Kolmandaks eristume me selle poolest, et meie pakutud koolitused on kogemuspõhised. Kogemuspõhisus tähendab, et kõik koolitusel osalenud töötajad lahkuvad koolituselt praktiliste oskustega oma töökeskkonnas paremini toime tulemiseks. Samuti on meie koolitajad erinevalt paljudest konkurentidest psühholoogia-alase kõrgharidusega. 

Lisateenused

Kovisioon: Kujutab endast juhendatud grupiarutelu. Kovisiooni käigus valitakse hääletuse abil grupi poolt välja üks töökeskkonnas esinev probleemne või keeruline juhtum ning üritatakse seejärel olukorrale ühiselt lahendusi leida. Juhtumi ühisel analüüsimisel saavad osalejad jagada oma kogemusi, mõtteid ja nõuandeid sarnastes olukordades toime tulemiseks. Kovisiooni kestvus on 1,5h ja grupi maksimaalne suurus 10 inimest.

Küsi personaalset pakkumist!