Teenused

Konsultatsioon

Prudens pakub ka stressi- ning motivatsioonialast konsultatsiooni. Konsultatsiooni eesmärgiks on siis vastavalt, kas vähendada kliendi stressi või suurendada tema motivatsiooni. 

Stressikoolitus

Koolituse käigus käsitleme stressi- ja läbipõlemise olemust ja sümptomeid, et neid endi ja teiste seas ära tunda ning leevendada. Juttu tuleb mõtte protsessidest ning arutame, kuidas stressivabamat mõtteviisi arendada. Keskendume ka enesekehtestamise võtetele, et suhtlusolukordades stressi tekitavaid olukordi maandada. Räägime stressi seostest eluviisidega ning tutvume praktiliste lõõgastustehnikatega. Juttu tuleb ka läbipõlemise ennetamisest.

Motivatsioonikoolitus

Käsitleme sisemise ja välimise motivatsiooni erinevust ning praktilisi tehnikaid, kuidas ennast ja teisi sisemiselt ning väliselt motiveerida. Õpetame ka viise, kuidas prokrastineerimist vältida, kuidas tarku eesmärke seada ning kuidas konstruktiivset tagasisidet anda ning vastu võtta. 

Emotsioonide regulatsiooni koolitus

Enda emotsioonidega efektiivselt toime tulemine on oluline igas elu valdkonnas. Koolitusel õpetame, millised on erinevad emotsioonide regulatsiooni strateegiad ning kuidas neid negatiivsete emotsioonide vähendamiseks ja positiivsete emotsioonide suurendamiseks kasutada.

Suhtlemiskoolitus

Tegeleme edukaks suhtlemiseks vajaminevate oskustega nagu näiteks kuulamise, peegeldamise, tagasisidestamise ja toetamisega. Töö iseloom ja keskkond esitavad töötajatele erinevaid nõudmisi suhtlemisoskustes ja eneseväljenduses, mistõttu saame koolituskava koostada just Teie soovidele ja vajadustele vastavalt. Testime enda suhtlejatüüpi, et selgitada välja aspektid, kuhu sekkuda ja mida edasi arendada. Käsitleme ka konflikti olemust ja selles navigeerimist.

Enesekehtestamise koolitus

Enesekehtestamisoskused on vajalikud nii töö- kui ka eraelus. Koolituse käigus peatume erinevatel enesekehtestamisvõtetel, sealhulgas näiteks enesekehtestava sõnumi koostamisega, et end suhtlusolukordades kindlamana tunda. Arutlusele tuleb ka tagasiside jagamine, vastuvõtmine ning konflikti situatsioonid.
Oskus ja julgus ennast kehtestada on vajalik nii töö-kui ka eraelus. Koolituse käigus tutvustame erinevaid võtteid, kuidas ennast kehtestada ning oma soove ja arvamust avaldada, nii et suhtluspartneriga säiliks edaspidi hea läbikäimine.

Kovisioon

Kovisioon kujutab endast juhendatud grupiarutelu. Kovisiooni käigus valitakse hääletuse abil grupi poolt välja üks töökeskkonnas esinev probleemne juhtum ning hakatakse sellele seejärel lahendusi leidma. Juhtumi ühisel analüüsimisel saavad osalejad jagada oma kogemusi, mõtteid ja nõuandeid sarnastes olukordades tulevikus paremini toime tulemiseks. Kovisioon kestvus on 1,5h ja grupi maksimaalne suurus 10 inimest.

E-kursused

Pakume tipptasemel stressi ja motivatsiooni e-kursuseid, mida osalejatel on võimalik võtta just neile sobival ajal ning just neile sobivas miljöös!