Teenused

psühholoogia kursused 1

Psühholoogiline nõustamine

Nõustamine on nõustaja ja kliendi vaheline ühine koostöötamise ja õppimise protsess. Nõustamise peamine eesmärk on aidata kliendil leida võimalusi tegutsemiseks tema enda valitud viisidel, et suurendada heaolu ning elada rahuldustpakkuvamat elu. Nõustaja aitab kliendil mõista iseend ja oma probleeme, pakub emotsionaalset tuge ning mõtteruumi, et klient saaks otsuste ja lahendusteni jõuda. Nõustaja juurde võib pöörduda nii väiksemate kui ka suuremate probleemidega. 

Koolitused

Pakume laia valikut erinevaid psühholoogia koolitusi, mille eesmärgiks on inimõitsengu edendamine nii töö kui ka eraelus. Meie koolituste repertuaari kuulub motivatsioonikoolitus, stressikoolitus, enesekehtestamise koolitus jpm.

Töökeskkonna rahulolu uuring

Töökeskkonna rahulolu uuringu eesmärgiks on kaardistada töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid ning töö-alast sisemist motivatsiooni ehk tööst haaratust mõjutavad tegurid. Uuringu põhjal saab osalev organsiatsioon ja detialset tagasisidet üldraporti ning osakondlike raportite kujul.

Kovisioon

Kovisioon: Kujutab endast juhendatud grupiarutelu. Kovisiooni käigus valitakse hääletuse abil grupi poolt välja üks töökeskkonnas esinev probleemne või keeruline juhtum ning üritatakse seejärel olukorrale ühiselt lahendusi leida. Juhtumi ühisel analüüsimisel saavad osalejad jagada oma kogemusi, mõtteid ja nõuandeid sarnastes olukordades toime tulemiseks. Kovisiooni kestvus on 1,5h ja grupi maksimaalne suurus 10 inimest.

Küsi personaalset pakkumist!

Kliendid