Coaching

Psühholoogiline coaching

Psühholoogiline coaching on mõeldud heaolu ning soorituse suurendamiseks nii töö kui ka eraelus. Psühholoogiline coaching põhineb erinevatel täiskasvanute õppimisteooriatel ja teaduspõhistel psühholoogilistel mudelitel. Coachingut on nimetatud ka kui arengupartnerluseks. Seda põhjusel, et vastutus lasub nii coachil kui ka kliendil. Coach vastutab teaduspõhiste meetodite kasutamise eest ning klient vastutab õpitu rakendamise, arengu, muutuste elluviimise ja nendega toimetuleku eest. Coachingust võib kasu olla kui Sa:

  • vajad abi eesmärkide saavutamisel;
  • soovid leida suuremat tasakaalu töö ja eralu vahel;
  • vajad tuge suuremate elumuutustega toimetulekul;
  • soovid muuta vanu harjumusi;
  • tahad õppida ennast paremini motiveerima;
  • soovid suurendada eluga rahulolu tunnet.

Huvi korral võta meiega ühendust: