Vaimne heaolu – kuidas selleni jõuda?

Mis on heaolu?

Tervis, ja sealhulgas ka vaimne tervis, ei tähenda ainuüksi haiguse või probleemi puudumist, vaid ka heaolu ja õitsengut⁽¹⁾. Kui varasemalt oli meditsiinis ja psühholoogias kesksel kohal haiguste tuvastamine ja ravi, siis aja jooksul on kujunenud ja kanda kinnitanud ka koolkondi, mis väärtustavad inimese toetamist teel tõelise heaoluni⁽²⁾. See tähendab, et lisaks kaebuste puudumisele võiksid inimese elus olla igapäevaselt esindatud ka rõõm, õitseng, rahulolu ja positiivsed elamused. Just nende eesmärkide saavutamisele on keskendunud nn positiivne psühholoogia, mille eesmärk on aidata inimesel saavutada kontakt oma tugevuste, väärtuste ja ressurssidega. 

Nüüdseks rakendab enamik vaimse tervise spetsialiste mingil kujul ka positiivse psühholoogia tehnikaid ja lähenemisi – ja seda põhjusega. Uuringud on näidanud, et kõrgem vaimne heaolu on seotud parema füüsilise tervise ja pikema elueaga, lisaks kaitseb see läbipõlemise, ärevuse ja depressiooni eest⁽³⁾⁽⁴⁾. Vaimne heaolu on seotud ka kõrgema motiveerituse ja rahuloluga nii töökohal kui ka elus laiemalt⁽³⁾. Vaimset heaolu kogevatel inimestel on ka rahuldustpakkuvamad suhted ja kõrgem psühholoogiline vastupidavus⁽⁴⁾.

Kuidas aga vaimset heaolu saavutada?

Üks viis mõtestada tegureid, mis panustavad vaimse heaolu kujunemisse, on nn PERMA-mudel⁽²⁾⁽⁵⁾. Selle teooria kohaselt koosneb inimese vaimne heaolu viiest elemendist, mis on sisemiselt motiveerivad ja panustavad rahulolu kujunemisse. 

 • Positiivsed emotsioonid (positive emotions). Positiivsete emotsioonide kogemine on üks vaimse heaolu alustalasid. Rõõm, lootus, tänulikkus, rahulolu ja uudishimu on vaid mõned näited positiivsetest emotsioonidest, mida võime tunda seoses mineviku, oleviku ja ka tuleviku osas. Just sellist meeleseisundit tekitavate tegevuste integreerimine oma igapäevaellu on oluline samm vaimse heaolu suunas – seeläbi on võimalik kasvatada oma psühholoogilist vastupidavust, tõsta motivatsiooni ja kasvatada üleüldist rahulolu eluga⁽⁶⁾.
 • Haaratus (engagement). Vaimse heaolu kujunemist soodustab haaratuse regulaarne kogemine. Haaratus viitab sellele, et inimene on käesolevasse tegevusse tõeliselt süvenenud ning kogeb vooseisundit. See tähendab, et tegevus on kaasahaarav, tähenduslik ning on kooskõlas inimese tugevuste ja oskustega. Haaratust võib kogeda nii tööl, hobidega tegeledes kui ka teistega suheldes. Tihtipeale kirjeldavad inimesed haaratuse seisundis ajataju kadumist – kõik muu tundub käesoleva tegevuse kõrval justkui tahaplaanile jäävat. Sagedased tegevused, mille puhul inimesed haaratust kogevad, on näiteks looduses viibimine, lugemine, aga ka põnevad tööalased ülesanded ja väljakutsed⁽⁷⁾.
 • Suhted (relationships). Nagu tihtipeale öeldakse, on inimene sotsiaalne olend. Vaimse heaolu seisukohalt on aga oluline igapäevaste suhete kvaliteet, mitte kvantiteet. Usaldusväärsete ja turvaliste suhete olemasolu lähedaste inimestega aitab keeruliste olukordadega paremini toime tulla, kaitseb psühhikahäirete kujunemise eest ning suurendab üleüldist rahulolu eluga. Seetõttu on tähtis leida kohustuste ja toimetuste kõrvalt aega ka lähedaste jaoks.
 • Tähendus (meaning). Vaimne heaolu kujuneb suuresti tähenduse olemasolu taustal. Igaühe jaoks võib see olla midagi erinevat, mis tähendust loob – näiteks võib see olla aktiivne panustamine ühiskonda, lähedastega aja veetmine või enesearengule keskendumine. Oluline on, et see tegevus tunduks inimesele endale väärtuslik ja tähenduslik. Just tähendus on see, mis mõjub sisemiselt motiveerivalt, kasvatab rahulolutunnet ja panustab inimõitsengusse.
 • Saavutused/eneseteostus (accomplishment). Vaimne heaolu kasvab, kui tunneme, et oleme midagi saavutanud. Selleks ei pea saama medaleid, aukirju või rahalisi preemiaid – oluline on, et saavutus oleks meie endi jaoks mingil moel tähenduslik ja rahuldustpakkuv. Teisisõnu võib seetõttu öelda, et tegu on eneseteostusega, olgu siis suuremal või väiksemal skaalal. Ka 10-minutine hommikune jalutuskäik võib olla inimese jaoks oluline saavutus, kui muidu on oma päevast selle jaoks keeruline aega leida. See tähendab, et saavutus on oluline vaid saavutuse enda, mitte mõne kaasneva autasu või kiidusõna pärast. Just sisemise motivatsiooni toel enda jaoks oluliste saavutusteni jõudmine on miski, mis tõstab rahulolu ja ka edasist motivatsiooni.

Kuidas aga iga nimetatud aspekti PERMA-mudelist enda jaoks tööle panna?

Positiivsete emotsioonide toomiseks oma igapäevaellu sobivad näiteks järgmised viisid⁽⁸⁾:

 • aja veetmine lähedastega
 • enda jaoks oluliste ja meeldivate tegevustega tegelemine (nt hobid)
 • tänulikkuse päeviku pidamine
 • lõõgastustehnikate praktiseerimine 

Igapäevast haaratust on võimalik suurendada näiteks järgmiselt:

 • oma tugevuste, väärtuste ja muude ressursside kaardistamine
 • sobivate väljakutsete leidmine ja mugavustsoonist väljumine
 • töö kohandamine endale sobivamaks

Vaimset heaolu saab kvaliteetsete suhete toel kasvatada näiteks järgmistel viisidel:

 • liitu mõne grupi või huviringiga, kus tegutsevad sinuga sarnased inimesed
 • leia aega oma lähedastega süvitsi vestlemisest ja õpi neid lähemalt tundma
 • jaga enda jaoks olulisi kogemusi ja emotsioone lähedastega

Tähendust aitab oma ellu tuua:

 • oma tugevuste rakendamine millegi tähendusliku loomiseks, nt teiste inimeste või ühiskonna aitamiseks
 • oma kire, väärtuste ja huvide leidmine (nt uute väljakutsete ja katsetamise teel)
 • sarnase mõtteviisiga inimeste kogukonnaga liitumine

Vaimne heaolu võib saavutuste toel kasvada, kui praktiseerida näiteks:

Seega – vaimne heaolu on seisund, milleni on võimalik ise aktiivselt tegutsedes jõuda. PERMA-mudel annab selleks vajalikud tööriistad, mida saab kasutada just endale sobival ja omasel viisil. Vaimne heaolu ei pea olema abstraktne eesmärk kuskil kaugel. Võid näiteks mõtiskleda, mis viiest PERMA-mudeli kategooriast on jäänud sinu jaoks tahaplaanile, milline on aga juba praegu rahuldustpakkuv. Millise sammu saad sa juba täna astuda, et jõuda lähemalt tõelisele heaolule?

Kui artikkel oli sulle kasulik, siis kliki „Meeldib”, ja kui see võiks ka sinu sõpradele huvitav olla, siis kliki „Jaga”. Aitäh!